Tiểu luận Sự khác biệt về quyền và nghĩa vụ của Người cư trú và Người không cư trú khi sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Theo pháp luật hiện hành, không có quy định riêng về quyền cho tặng, thừa kế ngoại tệ nhưng về nguyên tắc, pháp luật thừa nhận quyền sở hữu ngoại tệ của cá nhân như một loại tài sản, nên căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự, cá nhân là NCT và NKCT có quyền cho tặng, thừa kế ngoại tệ. Tuy nhiên, căn cứ theo những quy định của pháp luật hiện hành, đây là quyền bị hạn chế, thể hiện ở chỗ: Thứ nhất, theo những phân tích về vấn đề mở và sử dụng tài khoản đã trình bày ở trên, ta có thể đưa ra kết luận, các quy định pháp luật hiện hành hạn chế quyền nhận ngoại tệ từ việc cho tặng, thừa kế của cá nhân là NKCT. Bởi, trong phần ghi thu của những đối tượng này, không có mục nào cho phép nhận ngoại tệ từ việc cho tặng, thừa kế. Trong khi cá nhân là NKCT hoàn toàn có thể sử dụng ngoại tệ từ việc cho, tặng, thừa kế để sử dụng vào các mục đích chính đáng của mình khi đang sống và lao động, học tập, chữa bệnh trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo pháp luật hiện hành, không có quy định riêng về quyền cho tặng, thừa kế ngoại tệ nhưng về nguyên tắc, pháp luật thừa nhận quyền sở hữu ngoại tệ của cá nhân như một loại tài sản, nên căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự, cá nhân là NCT và NKCT có quyền cho tặng, thừa kế ngoại tệ.

Tuy nhiên, căn cứ theo những quy định của pháp luật hiện hành, đây là quyền bị hạn chế, thể hiện ở chỗ:

Thứ nhất, theo những phân tích về vấn đề mở và sử dụng tài khoản đã trình bày ở trên, ta có thể đưa ra kết luận, các quy định pháp luật hiện hành hạn chế quyền nhận ngoại tệ từ việc cho tặng, thừa kế của cá nhân là NKCT. Bởi, trong phần ghi thu của những đối tượng này, không có mục nào cho phép nhận ngoại tệ từ việc cho tặng, thừa kế. Trong khi cá nhân là NKCT hoàn toàn có thể sử dụng ngoại tệ từ việc cho, tặng, thừa kế để sử dụng vào các mục đích chính đáng của mình khi đang sống và lao động, học tập, chữa bệnh trên lãnh thổ Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY