Tiểu luận Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

Những năm qua trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động nông thônthay đổi không đáng kể, tình trạng thu nhập thấp và thiếu việc làm ở nông thôn,trong lúc đó thu nhập cao hơn ở các đô thị đã tăng sự dịch chuyển lao động,nhấtlà những lao động kỹ thuật từ nông thôn tới các thành thị, và làm cho tỷ lệ laođộng đã qua đào tạo giảm từ 6,91% xuống còn 5,94%. Trong số 8 vùng nôngthôn, những vùng có trình độ học vấn thấp cũng chính là những vùng có tỷ lệ laođộng đã qua đào tạo chuyên môn thấp, vùng Tây Bắc chỉ có 2,3%, Tây Nguyên là3,41%

Những năm qua trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động nông thôn

thay đổi không đáng kể, tình trạng thu nhập thấp và thiếu việc làm ở nông thôn,

trong lúc đó thu nhập cao hơn ở các đô thị đã tăng sự dịch chuyển lao động,nhất

là những lao động kỹ thuật từ nông thôn tới các thành thị, và làm cho tỷ lệ lao

động đã qua đào tạo giảm từ 6,91% xuống còn 5,94%. Trong số 8 vùng nông

thôn, những vùng có trình độ học vấn thấp cũng chính là những vùng có tỷ lệ lao

động đã qua đào tạo chuyên môn thấp, vùng Tây Bắc chỉ có 2,3%, Tây Nguyên là

3,41%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY