Tiểu luận So sánh chuyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu với Làng gần nhất của Kafka

Mục lục I. Văn học so sánh những vấn đề khái quát 21. Vấn đề thuật ngữ 22. Đối tượng, đặc trưng và vị trí riêng của văn học so sánh 2II. So sánh truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu với Làng bên (hay Làng gần nhất) của Franz Kafka 21.Sự tương đồng về ý tưởng 22. Những sáng tạo của Nguyễn Minh Châu 43.Tìm kiếm nguyên nhân điều phi lí 44. Sự tương đồng với “Vị sứ giả của hoàng đế”- Kafka 4

Mục lục

I. Văn học so sánh những vấn đề khái quát 2

1. Vấn đề thuật ngữ 2

2. Đối tượng, đặc trưng và vị trí riêng của văn học so sánh 2

II. So sánh truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu với Làng bên (hay Làng gần nhất) của Franz Kafka 2

1.Sự tương đồng về ý tưởng 2

2. Những sáng tạo của Nguyễn Minh Châu 4

3.Tìm kiếm nguyên nhân điều phi lí 4

4. Sự tương đồng với “Vị sứ giả của hoàng đế”- Kafka 4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY