Tiểu luận Rủi ro tỷ giá hối đóai và các phương án phòng ngừa cho công ty cổ phần thương mại may Saigon (GMC)

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.Ý nghĩa đề tài 32.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4 3.Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Xuất Nhập Khẩu May Mặc Sài GònI.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.Lịch sử hình thành 5 2.Cơ cấu tổ chức công ty 6 3.Các chứng nhận đã đạt được 8II.Tình hình hoạt độngA.Tình hình kinh doanh 1.Bảng Cân đối kế toán 8 2.Bảng phân tích 9 3.Lĩnh vực hoạt động 10 4.Hệ thống khách hàng và đại lý 11 5.Cơ hội và rủi ro trong kinh doanh của công ty 12B.Tình hình Tài chính 1.Bảng Báo cáo Tài chính 12 2.Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2010 của công ty 13III. Thuận lợi, khó khăn và vị thế trong kinh doanh của công ty 1.Lợi thế của công ty 13 2.Khó khăn của công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành khác 14 3.Triển vọng kinh doanh của công ty trong tương lai 14 4.Chiến lược phát triển- mục tiêu trong tương lai của công ty 16IV.Những Rủi Ro Trong Hoạt Động SX-KD Của Công Ty 1. Rủi ro về tài chính 16 2.Rủi ro về pháp lý 17 3.Rủi ro về bảo mật thông tin 17 4.Rủi ro về tỷ giá hối đoái 17  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.Lựa chọn phương pháp dự báo tỷ giá 18 2. Lựa chọn ngoại tệ để thanh toán 193. Sử dụng hợp đồng xuất nhập khẩu song hành 194. Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá 205. Sử dụng thị trường tiền tệ 206.Ưu-Nhược điểm của từng phương án nêu trên 237.Phương án tối ưu phù hợp với tình hình của công ty 23KẾT LUẬN1. Tóm tắt các giải pháp phòng ngừa và quản trị 25 2.Bài học kinh nghiệm3.Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Ý nghĩa đề tài 3

2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4

3.Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Xuất Nhập Khẩu May Mặc Sài Gòn

I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.Lịch sử hình thành 5

2.Cơ cấu tổ chức công ty 6

3.Các chứng nhận đã đạt được 8

II.Tình hình hoạt động

A.Tình hình kinh doanh

1.Bảng Cân đối kế toán 8

2.Bảng phân tích 9

3.Lĩnh vực hoạt động 10

4.Hệ thống khách hàng và đại lý 11

5.Cơ hội và rủi ro trong kinh doanh của công ty 12

B.Tình hình Tài chính

1.Bảng Báo cáo Tài chính 12

2.Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2010 của công ty 13

III. Thuận lợi, khó khăn và vị thế trong kinh doanh của công ty

1.Lợi thế của công ty 13

2.Khó khăn của công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành khác 14

3.Triển vọng kinh doanh của công ty trong tương lai 14

4.Chiến lược phát triển- mục tiêu trong tương lai của công ty 16

IV.Những Rủi Ro Trong Hoạt Động SX-KD Của Công Ty

1. Rủi ro về tài chính 16

2.Rủi ro về pháp lý 17

3.Rủi ro về bảo mật thông tin 17

4.Rủi ro về tỷ giá hối đoái 17

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

1.Lựa chọn phương pháp dự báo tỷ giá 18

2. Lựa chọn ngoại tệ để thanh toán 19

3. Sử dụng hợp đồng xuất nhập khẩu song hành 19

4. Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá 20

5. Sử dụng thị trường tiền tệ 20

6.Ưu-Nhược điểm của từng phương án nêu trên 23

7.Phương án tối ưu phù hợp với tình hình của công ty 23

KẾT LUẬN

1. Tóm tắt các giải pháp phòng ngừa và quản trị 25

2.Bài học kinh nghiệm

3.Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY