Tiểu luận Rủi ro tỷ giá

MỤC LỤC  I. Khái niệm rủi ro tỷ giá Trang 3II. Biểu hiện của rủi ro tỷ giá Trang 3III. Nguyên nhân rủi ro tỷ giá Trang 51. Nguyên nhân chủ yếu Trang 62. Nguyên nhân do kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn Trang 73. Các quy định pháp lí về cách xác định trạng thái ngoại hốichưa hoàn thiện gây rủi ro tỷ giá Trang 84. Cơ chế tỷ giá hiện nay chưa phản ánh được quy luật cung cầutrên thị trường Trang 85. Nguyên nhân chủ quan Trang 96. Nguyên nhân khách quan Trang 97. Nguyên nhân của ví dụ trên Trang 9 IV.Một số giải pháp hạn chế rủi ro ở các ngân hàng thương mại Trang 101. Giải pháp công nghệ Trang 102. Giải pháp về tổ chức và nhân sự Trang 103. Sử dụng các phương pháp dự báo tỷ giá Trang 114. Lựa chọn ngoại tệ thanh toán Trang 125. Sử dụng quỷ dự phòng rủi ro tỷ giá Trang 126. Sử dụng thị trường tiền tệ Trang 127. Giải pháp về kỷ thuật kinh doanh Trang 138. Giải pháp cho ví dụ trên Trang 16

MỤC LỤC

I. Khái niệm rủi ro tỷ giá Trang 3

II. Biểu hiện của rủi ro tỷ giá Trang 3

III. Nguyên nhân rủi ro tỷ giá Trang 5

1. Nguyên nhân chủ yếu Trang 6

2. Nguyên nhân do kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn Trang 7

3. Các quy định pháp lí về cách xác định trạng thái ngoại hối

chưa hoàn thiện gây rủi ro tỷ giá Trang 8

4. Cơ chế tỷ giá hiện nay chưa phản ánh được quy luật cung cầu

trên thị trường Trang 8

5. Nguyên nhân chủ quan Trang 9

6. Nguyên nhân khách quan Trang 9

7. Nguyên nhân của ví dụ trên Trang 9

IV.Một số giải pháp hạn chế rủi ro ở các ngân hàng thương mại Trang 10

1. Giải pháp công nghệ Trang 10

2. Giải pháp về tổ chức và nhân sự Trang 10

3. Sử dụng các phương pháp dự báo tỷ giá Trang 11

4. Lựa chọn ngoại tệ thanh toán Trang 12

5. Sử dụng quỷ dự phòng rủi ro tỷ giá Trang 12

6. Sử dụng thị trường tiền tệ Trang 12

7. Giải pháp về kỷ thuật kinh doanh Trang 13

8. Giải pháp cho ví dụ trên Trang 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY