Tiểu luận Quy luật Lượng-Chất và sự vận dụng quy luật này vào trong quá trình phát triển của đất nước trong thời kì hội nhập hiện nay

Kinh tế thị trường định hướng XHCNthực chất là phát triển nền kinh tếhàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý củaNhà nước theo định hướng XHCN nhưng được diến đạt gọn hơn, nói rõ đượcmô hình hinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ.Nói nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có nghĩa là nền kinh tếcủa chúng ta không phải là kinh tế hiện vật, tự cấp, tự túc, quản lý theo kiểutập trung, quan liêu, bao cấp. Nhưng đó cũng không phải là nền kinh tế thịtrường tự do theo cách nói của tư bản, tức là không phải nền kinh tế thịtrường TBCN, và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường XHCN, còn có sựđan xen và đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, vừa có lại vừa chưa có đầy đủcác yếu tố CNXH.

Kinh tế thị trường định hướng XHCNthực chất là phát triển nền kinh tế

hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

Nhà nước theo định hướng XHCN nhưng được diến đạt gọn hơn, nói rõ được

mô hình hinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ.

Nói nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có nghĩa là nền kinh tế

của chúng ta không phải là kinh tế hiện vật, tự cấp, tự túc, quản lý theo kiểu

tập trung, quan liêu, bao cấp. Nhưng đó cũng không phải là nền kinh tế thị

trường tự do theo cách nói của tư bản, tức là không phải nền kinh tế thị

trường TBCN, và cũng chưa hoàn toàn là kinh tế thị trường XHCN, còn có sự

đan xen và đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, vừa có lại vừa chưa có đầy đủ

các yếu tố CNXH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY