Tiểu luận Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: Cơ sở lý luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường 21.1. Khái niệm quy luật giá trị và sự vận động của quy luật giá trị 21.2 Vai trò của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường 31.2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 31.2.2. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động xã hội 41.2.3. Phân hoá những người sản xuất thành người giàu, người nghèo. 5Chương 2. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường 62.1. Sự cần thiết phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 62.2. Mô hình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .72.3. Thực trạng vận dụng cũng như tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 82.3.1. Trong lĩnh vực sản xuất. 92.3.2. Trong lĩnh vực lưu thông 11Chương 3. Những giải pháp để vận dụng có hiệu quả quy luật giá trị đối với nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới 13 3.1. Những giải pháp của đảng và nhà nước ta. 13 3.2. Những giải pháp đề xuất 13KẾT LUẬN . .15TÀI LIỆU THAM KHẢO . .16

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường 2

1.1. Khái niệm quy luật giá trị và sự vận động của quy luật giá trị 2

1.2 Vai trò của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường 3

1.2.1. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 3

1.2.2. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động xã hội 4

1.2.3. Phân hoá những người sản xuất thành người giàu, người nghèo. 5

Chương 2. Thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường 6

2.1. Sự cần thiết phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 6

2.2. Mô hình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .7

2.3. Thực trạng vận dụng cũng như tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 8

2.3.1. Trong lĩnh vực sản xuất. 9

2.3.2. Trong lĩnh vực lưu thông 11

Chương 3. Những giải pháp để vận dụng có hiệu quả quy luật giá trị đối với nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới 13

3.1. Những giải pháp của đảng và nhà nước ta. 13

3.2. Những giải pháp đề xuất 13

KẾT LUẬN . .15

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY