Tiểu luận Quản trị nhân lực và biện pháp thúc đẩy quản trị nhân lực hiệu quả trong thời kì hội nhập của đất nước

Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực-Đào tạo nhằm giúp cho ng ười lao động có đ ược các kỹ năng v à kiến thứccần thiết cho sự nghiệp m à mình theo đuổi, từ đó m à phát huy đư ợc năng lực củahọ, giúp họ ổn định công ăn việc l àm, nâng cao đ ịa vị kinh tế x ã hội của ng ườilao đ ộng góp phần cho sự phát triển của x ã hội, có í ch cho đ ất nước, mang lạihiệu quả cao.-Nền kinh tế x ã hội hiện nay đ ã trải qua một b ước tiến lớn, thông qua tiếnbộ về công nghệ đang l àm biến đổi c ơ cấu công nghiệp phát triển nguồn nhân lựccàng tr ở lên quan tr ọng và cần thiết h ơn bao gi ờ hết. Bởi vậy mà xây dựng mộtkế hoạch cụ thể cho đ ào tạo và sử dụng nguồn nhân lực l à cần thiết cho mọidoanh nghi ệp, tổ chức, Viện luyện kim đen cũng vậy. Viện đ ã tổ chức công tácđào tạo nhân lực một cách có cụ thể:

Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Đào tạo nhằm giúp cho ng ười lao động có đ ược các kỹ năng v à kiến thức

cần thiết cho sự nghiệp m à mình theo đuổi, từ đó m à phát huy đư ợc năng lực của

họ, giúp họ ổn định công ăn việc l àm, nâng cao đ ịa vị kinh tế x ã hội của ng ười

lao đ ộng góp phần cho sự phát triển của x ã hội, có í ch cho đ ất nước, mang lại

hiệu quả cao.

-Nền kinh tế x ã hội hiện nay đ ã trải qua một b ước tiến lớn, thông qua tiến

bộ về công nghệ đang l àm biến đổi c ơ cấu công nghiệp phát triển nguồn nhân lực

càng tr ở lên quan tr ọng và cần thiết h ơn bao gi ờ hết. Bởi vậy mà xây dựng một

kế hoạch cụ thể cho đ ào tạo và sử dụng nguồn nhân lực l à cần thiết cho mọi

doanh nghi ệp, tổ chức, Viện luyện kim đen cũng vậy. Viện đ ã tổ chức công tác

đào tạo nhân lực một cách có cụ thể:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY