Tiểu luận Quản trị kinh doanh - Đạo đức kinh doanh và vai trò hướng tương lai

Mục lụcLỜI NÓI ĐẦUMỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH1. 1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm đạo đức1.1.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH1.2.1. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh 1.2.2. Nhận diện các vấn đề đạo đức kinh doanh1.3 CÁC CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH1.3.1. Chuẩn mực trong kinh tế - xã hội1.3.2 Đạo đức kinh doanh và tránh nhiệm xã hội1.4 VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP1.4.1. Đạo đức trong kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh.1.4.2. Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp.1.4.3. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên.1.4.4. Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng.1.4.5. Đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.1.4.6. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia1.5. MỘT SỐ KHÍA CẠNH KHÁC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH1.5.1.Thương hiệu tốt không tự nhiên mà có1.5.2.Lợi nhuận tăng theo. đạo đức1.5.3.Những hành vi trái với đạo đức kinh doanh 1.5.4.Hành xử chuyên nghiệp với đối tác 1.5.5.Cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

1. 1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

1.1.1 Khái niệm đạo đức

1.1.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh

1.2 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

1.2.1. Vấn đề đạo đức trong kinh doanh

1.2.2. Nhận diện các vấn đề đạo đức kinh doanh

1.3 CÁC CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

1.3.1. Chuẩn mực trong kinh tế - xã hội

1.3.2 Đạo đức kinh doanh và tránh nhiệm xã hội

1.4 VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1.4.1. Đạo đức trong kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh.

1.4.2. Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp.

1.4.3. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên.

1.4.4. Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng.

1.4.5. Đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

1.4.6. Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia

1.5. MỘT SỐ KHÍA CẠNH KHÁC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

1.5.1.Thương hiệu tốt không tự nhiên mà có

1.5.2.Lợi nhuận tăng theo. đạo đức

1.5.3.Những hành vi trái với đạo đức kinh doanh

1.5.4.Hành xử chuyên nghiệp với đối tác

1.5.5.Cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY