Tiểu luận Quan niệm của triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn

MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU 2B. PHẦN NỘI DUNG 31. Bản chất của quá trình nhận thức 31.1. Quan niệm của các trào lưu triết học trước C.Mác về nhận thức 31.2. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất quá trình nhận thức 41.3. Các cấp độ của quá trình nhận thức 61.3.1. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính 61.3.2. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận 91.3.3. Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học 112. Thực tiễn 122.1. Khái niệm thực tiễn 122.2. Các hình thức của hoạt động thực tiễn 143. Vấn đề chân lý 163.1. Khái niệm chân lý 163.2. Các tính chất của chân lý 163.2.1. Tính khách quan. 163.2.2. Tính tuyệt đối và tính tương đối 173.2.3. Tính cụ thể 183.2.3. Về tiêu chuẩn của chân lý 184. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 214.1. Thực tiễn là cơ sở, động lực và mục đích của nhận thức 214.2. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý 22C. KẾT LUẬN 30TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 2

B. PHẦN NỘI DUNG 3

1. Bản chất của quá trình nhận thức 3

1.1. Quan niệm của các trào lưu triết học trước C.Mác về nhận thức 3

1.2. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất quá trình nhận thức 4

1.3. Các cấp độ của quá trình nhận thức 6

1.3.1. Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính 6

1.3.2. Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận 9

1.3.3. Nhận thức thông thường và nhận thức khoa học 11

2. Thực tiễn 12

2.1. Khái niệm thực tiễn 12

2.2. Các hình thức của hoạt động thực tiễn 14

3. Vấn đề chân lý 16

3.1. Khái niệm chân lý 16

3.2. Các tính chất của chân lý 16

3.2.1. Tính khách quan. 16

3.2.2. Tính tuyệt đối và tính tương đối 17

3.2.3. Tính cụ thể 18

3.2.3. Về tiêu chuẩn của chân lý 18

4. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 21

4.1. Thực tiễn là cơ sở, động lực và mục đích của nhận thức 21

4.2. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý 22

C. KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY