Tiểu luận Quản lý chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng ở Việt Nam

MỤC LỤCMở đầu Chương 1: Giới thiệu về chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng . 11. 1. Khái niệm 11. 2. Thành phần và tính chất nguy hại 3Chương 2: Hiện trạng phát thải chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng ở Việt Nam. 7Chương 3: Quản lý chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng ở Việt Nam 12Kết luận . 19Danh mục tài liệu tham khảo 20

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương 1: Giới thiệu về chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng . 1

1. 1. Khái niệm 1

1. 2. Thành phần và tính chất nguy hại 3

Chương 2: Hiện trạng phát thải chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng ở Việt Nam. 7

Chương 3: Quản lý chất thải thiết bị điện, điện tử gia dụng ở Việt Nam 12

Kết luận . 19

Danh mục tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY