Tiểu luận Quan hệ thương mại Việt – Mỹ theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ

MỤC LỤC. I/ PHẦN MỞ ĐẦU. Lời mở đầu .3Phạm vi nghiên cứu .4II/ PHẦN NỘI DUNG.Chương 1: Những vấn đề chung về thương mại quốc tế và tổng quan về hiệp định thương mại Việt - Mỹ.1.Những vấn đề chung về thương mại quốc tế .51.1.Khái niệm .51.2.Quá trình hình thành, phát triển và lợi ích của thương mại quốc tế 52.Tổng quan về hiệp định thương mại Việt – Mỹ .62.1.Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới .62.2.Lợi ích mà Việt Nam thu được trong quan hệ thương mại với Mỹ .72.3Lợi ích mà Mỹ thu được trong quan hệ thương mại với Việt Nam .82.4.Những nội dung chủ yếu của hiệp định thương mại Việt – Mỹ 92.4.1.Thương mại hàng hóa .112.4.2.Quyền sở hữu trí tuệ .122.4.3.Thương mại dịch vụ .132.4.4.Quan hệ đầu tư .16Chương 2:Quan hệ thương mại Việt– Mỹ theo hiệp định thương mại Việt– Mỹ.1.Quan hệ Việt – Mỹ trước khi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam .172.Quan hệ Việt – Mỹ sau khi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt – Nam .183.Quan hệ thương mại Việt – Mỹ theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ 193.1.Đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa .183.2.Đối với lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ .233.3.Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ .243.4.Đối với lĩnh vực quan hệ đầu tư .26Chương 3: Giải pháp thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại Việt – Mỹ.1.Các giải pháp từ phía nhà nước .282.Các giải pháp từ phía doanh nghiệp .31Kết luận .36Danh mục tài liệu tham khảo 37Mục lục .38

MỤC LỤC.

I/ PHẦN MỞ ĐẦU.

Lời mở đầu .3

Phạm vi nghiên cứu .4

II/ PHẦN NỘI DUNG.

Chương 1: Những vấn đề chung về thương mại quốc tế và tổng quan về hiệp

định thương mại Việt - Mỹ.

1.Những vấn đề chung về thương mại quốc tế .5

1.1.Khái niệm .5

1.2.Quá trình hình thành, phát triển và lợi ích của thương mại quốc tế 5

2.Tổng quan về hiệp định thương mại Việt – Mỹ .6

2.1.Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới .6

2.2.Lợi ích mà Việt Nam thu được trong quan hệ thương mại với Mỹ .7

2.3Lợi ích mà Mỹ thu được trong quan hệ thương mại với Việt Nam .8

2.4.Những nội dung chủ yếu của hiệp định thương mại Việt – Mỹ 9

2.4.1.Thương mại hàng hóa .11

2.4.2.Quyền sở hữu trí tuệ .12

2.4.3.Thương mại dịch vụ .13

2.4.4.Quan hệ đầu tư .16

Chương 2:Quan hệ thương mại Việt– Mỹ theo hiệp định thương mại Việt– Mỹ.

1.Quan hệ Việt – Mỹ trước khi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam .17

2.Quan hệ Việt – Mỹ sau khi Mỹ hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Việt – Nam .18

3.Quan hệ thương mại Việt – Mỹ theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ 19

3.1.Đối với lĩnh vực thương mại hàng hóa .18

3.2.Đối với lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ .23

3.3.Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ .24

3.4.Đối với lĩnh vực quan hệ đầu tư .26

Chương 3: Giải pháp thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại Việt – Mỹ.

1.Các giải pháp từ phía nhà nước .28

2.Các giải pháp từ phía doanh nghiệp .31

Kết luận .36

Danh mục tài liệu tham khảo 37

Mục lục .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY