Tiểu luận Quan hệ kinh tế thương mại của Việt Nam và Mỹ từ 1991đến nay

Mỹ là một trong những nước chậm nhất đặt chân vào thị trường đầu tư Việt Nam. Trong khi các công ty của các nước khác hoạt động sôi động tại thị trường Việt Nam thì Mỹ lại có mặt vì lệnh cấm vận chống Việt Nam. Tuy nhiên, hy vọng vào tình hình được cải thiện và hấp dẫn với tiềm năng kinh tế to lớn trong hợp tác đầu tư với Việt Nam, các công ty có tiếng của Hoa Kỳ như: IBM, Boring, Ford, MoBil đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1988 để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đặt nền móng để hoạt động được ngay khi lệnh cấm vận được huỷ bỏ, thông qua chi nhánh hoặc đầu tư gián tiếp qua công ty của nước thứ ba, Hoa kỳ đã có 7 dự án đầu tư tại Việt Nam. Khi bắt đầu có những nới lỏng từ phía chính phủ Mỹ, hợp đồng hợp tác đầu tư đã có những bước đột phá quan trọng. Năm 1991, Mỹ cho phép các công ty của mình được tổ chức đoàn Việt Nam thì từ đó có hàng trăm đoàn doanh gia Mỹ sang nước ta để tìm cơ hội làm ăn. Các công ty này đã ra sức tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng thương mại và đầu tư để có thể hoạt động khi lệnh cấm vận được bãi bỏ, đồng thời mở văn phòng đại diện của mình tại thị trường này để xúc tiến hơn nữa hoạt động làm ăn. Cuối năm 1992 văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ đã thông qua cơ chế xem xét từng trường hợp một và đã cấp giấy phép cho 160 CTy Mỹ được hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên trong số này chỉ có 27 CTy có được hoạt động thật sự trong năm.

Mỹ là một trong những nước chậm nhất đặt chân vào thị trường đầu tư Việt Nam. Trong khi các công ty của các nước khác hoạt động sôi động tại thị trường Việt Nam thì Mỹ lại có mặt vì lệnh cấm vận chống Việt Nam. Tuy nhiên, hy vọng vào tình hình được cải thiện và hấp dẫn với tiềm năng kinh tế to lớn trong hợp tác đầu tư với Việt Nam, các công ty có tiếng của Hoa Kỳ như: IBM, Boring, Ford, MoBil đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1988 để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đặt nền móng để hoạt động được ngay khi lệnh cấm vận được huỷ bỏ, thông qua chi nhánh hoặc đầu tư gián tiếp qua công ty của nước thứ ba, Hoa kỳ đã có 7 dự án đầu tư tại Việt Nam.

Khi bắt đầu có những nới lỏng từ phía chính phủ Mỹ, hợp đồng hợp tác đầu tư đã có những bước đột phá quan trọng. Năm 1991, Mỹ cho phép các công ty của mình được tổ chức đoàn Việt Nam thì từ đó có hàng trăm đoàn doanh gia Mỹ sang nước ta để tìm cơ hội làm ăn. Các công ty này đã ra sức tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng thương mại và đầu tư để có thể hoạt động khi lệnh cấm vận được bãi bỏ, đồng thời mở văn phòng đại diện của mình tại thị trường này để xúc tiến hơn nữa hoạt động làm ăn. Cuối năm 1992 văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ đã thông qua cơ chế xem xét từng trường hợp một và đã cấp giấy phép cho 160 CTy Mỹ được hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên trong số này chỉ có 27 CTy có được hoạt động thật sự trong năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY