Tiểu luận Quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay. Điều đó chính là để cho lực lượng dân quân tự vệ thực sự là nòng cốt của vũ trang nhân dân .+ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lớn mạnh rộng khắp coi trọng chất lượng là chính , không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp trước hết là chính trị. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc và cũng là vấn đề mang tính chất cơ bản hàng đầu trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hiện nay. Trước tiên phải xây dựng kỷ cương, chặt chẽ về tổ chức, nghiêm về kỷ luật và xây dựng một cách toàn diện về tổ chức, biên chế, lãnh đạo , có cơ chế lãnh đạo đúng và huấn luyện tốt. Lực lượng dân quân tự vệ thực sự phải là nòng cốt của phong trào toàn dân đánh giặc của địa phương và cơ sở. Trong quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cần phải đáp ứng yêu cầu vững mạnh và rộng khắp, hơn nữa luôn coi trọng cả chất lượng và số lượng bởi vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo điều kiện cùng nhau phát triển. Đồng thời còn ảnh hưởng lẫn nhau để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ lâu dài mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Ngoài ra số lượng lực lượng vũ trang là quan trọng, song chất lượng là mặt căn bản.

Quan điểm nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay. Điều đó chính là để cho lực lượng dân quân tự vệ thực sự là nòng cốt của vũ trang nhân dân .

+ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ lớn mạnh rộng khắp coi trọng chất lượng là chính , không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp trước hết là chính trị. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc và cũng là vấn đề mang tính chất cơ bản hàng đầu trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hiện nay. Trước tiên phải xây dựng kỷ cương, chặt chẽ về tổ chức, nghiêm về kỷ luật và xây dựng một cách toàn diện về tổ chức, biên chế, lãnh đạo , có cơ chế lãnh đạo đúng và huấn luyện tốt. Lực lượng dân quân tự vệ thực sự phải là nòng cốt của phong trào toàn dân đánh giặc của địa phương và cơ sở. Trong quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cần phải đáp ứng yêu cầu vững mạnh và rộng khắp, hơn nữa luôn coi trọng cả chất lượng và số lượng bởi vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo điều kiện cùng nhau phát triển. Đồng thời còn ảnh hưởng lẫn nhau để đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ lâu dài mà Đảng và nhà nước đã đề ra. Ngoài ra số lượng lực lượng vũ trang là quan trọng, song chất lượng là mặt căn bản.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY