Tiểu luận Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta

MỤC LỤC  TrangMục lục 1Lời mở đầu 2I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người 3 1. Một số quan điểm triết học về con người trong lịch sử 3 2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người 3II. Vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp 5 công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta1. Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa 52. Xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp 6 công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nướcIII. Ý kiến cá nhân 10Kết luận 12Tài liệu tham khảo 13

MỤC LỤC

Trang

Mục lục 1

Lời mở đầu 2

I. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người 3

1. Một số quan điểm triết học về con người trong lịch sử 3

2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người 3

II. Vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp 5

công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta

1. Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa 5

2. Xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp 6

công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

III. Ý kiến cá nhân 10

Kết luận 12

Tài liệu tham khảo 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY