Tiểu luận Quá trình phát triển của bưu chính viễn thông Việt Nam – nhìn từ góc độ quy luật lượng - Chất

Có thể nói sự tách biệt chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lýsản xuất kinh doanh trong ngành Bưu điện là công việc hết sức khó khăn, lâu dàivà nếu thành công sẽ tạo điều kiện để mỗi đơnvị làm tốt hơn nhiệm vụ của mình:Tổng cục Bưu điện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính viễnthông; Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tập trung vào hoạt động sảnxuất kinh doanh, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo sự thành công của mình. Chínhsự thay đổi này đã làm cơ chế tập trung quan liêu bao cấp từng bước được đẩy lùi, thịtrường bưu chính viễn thông phát triển mạnh mẽhơn. Bưu điện Việt nam mà trong đó cóvai trò quyết định của VNPT đã đạt được những thành tựu quan trọng được Liên minhViễn thông Quốc tế xếp vào hàng ngũ những nước có tốc độ phát triển viễn thông nhanhnhất thế giới, được bầu làm thành viên của Hội đồng Điều hành Liên minh Viễnthông Quốc tế đồng thời là thành viên của Ban chấp hành Đại Hội đồng Điều hànhcủa Liên minh Bưu chính Quốc tế.

Có thể nói sự tách biệt chức năng quản lý nhà nước và chức năng quản lý

sản xuất kinh doanh trong ngành Bưu điện là công việc hết sức khó khăn, lâu dài

và nếu thành công sẽ tạo điều kiện để mỗi đơnvị làm tốt hơn nhiệm vụ của mình:

Tổng cục Bưu điện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính viễn

thông; Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tập trung vào hoạt động sản

xuất kinh doanh, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo sự thành công của mình. Chính

sự thay đổi này đã làm cơ chế tập trung quan liêu bao cấp từng bước được đẩy lùi, thị

trường bưu chính viễn thông phát triển mạnh mẽhơn. Bưu điện Việt nam mà trong đó có

vai trò quyết định của VNPT đã đạt được những thành tựu quan trọng được Liên minh

Viễn thông Quốc tế xếp vào hàng ngũ những nước có tốc độ phát triển viễn thông nhanh

nhất thế giới, được bầu làm thành viên của Hội đồng Điều hành Liên minh Viễn

thông Quốc tế đồng thời là thành viên của Ban chấp hành Đại Hội đồng Điều hành

của Liên minh Bưu chính Quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY