Tiểu luận Phát triển kinh tế Việt Nam theo lợi thế so sánh: Thực trạng và giải pháp

Lời Mở Đầu 2A. Cơ sở lý luận 3I.Một số quan điểm về lợi thế so sánh 31.Lợi thế so sánh theo quan điểm của David Ricardo 32.Lợi thế so sánh theo một số quan điểm hiện đại 52.1 Lợi thế so sánh theo mô hình của trường Đại học Stanford Hoa kỳ 52.2 Lợi thế so sánh theo mô hình đàn nhạn bay ( The flying geese model) 5II.Đánh giá lợi thế so sánh theo các quan điểm 81.Đánh giá lợi thế so sánh theo quan điểm của David Ricardo 82. Đánh giá lợi thế so sánh theo quan điểm hiện đại 83 Phân tích một ví dụ về lợi thế so sánh của David Ricardo 94. Đánh giá về lợi thế so sánh theo các quan điểm của David Ricardo ở Việt Nam 11B.Thực trạng ở Việt Nam 12I. Những đặc điểm chung để phát triển kinh tế Việt Nam 12II.Những lợi thế so sánh của Việt Nam 141.Những lợi thế so sánh tự nhiên 142.Những lợi thế so sánh tự tạo 17III.Những bất lợi của Việt Nam 261.Những bất lợi về điều kiện tự nhiên 262.Những bất lợi về điều kiện tự tạo 26IV. Phân tích ví dụ về lợi thế cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam 291. Những lợi thế. 292.Những bất lợi. 303.Một số ví dụ về hàng nông sản 30C. Nhận xét và một số giải pháp để phát triển kinh tế theo lợi thế so sánh Ở Việt Nam 33I. Nhận xét 331.Ưu điểm về lợi thế kinh tế ở Việt Nam 342.Nhược điểm về lợi thế kinh tế ở Việt Nam 36II.Một số giải pháp và kiến nghị 39Kết Luận 45

Lời Mở Đầu 2

A. Cơ sở lý luận 3

I.Một số quan điểm về lợi thế so sánh 3

1.Lợi thế so sánh theo quan điểm của David Ricardo 3

2.Lợi thế so sánh theo một số quan điểm hiện đại 5

2.1 Lợi thế so sánh theo mô hình của trường Đại học Stanford Hoa kỳ 5

2.2 Lợi thế so sánh theo mô hình đàn nhạn bay ( The flying geese model) 5

II.Đánh giá lợi thế so sánh theo các quan điểm 8

1.Đánh giá lợi thế so sánh theo quan điểm của David Ricardo 8

2. Đánh giá lợi thế so sánh theo quan điểm hiện đại 8

3 Phân tích một ví dụ về lợi thế so sánh của David Ricardo 9

4. Đánh giá về lợi thế so sánh theo các quan điểm của David Ricardo ở Việt Nam 11

B.Thực trạng ở Việt Nam 12

I. Những đặc điểm chung để phát triển kinh tế Việt Nam 12

II.Những lợi thế so sánh của Việt Nam 14

1.Những lợi thế so sánh tự nhiên 14

2.Những lợi thế so sánh tự tạo 17

III.Những bất lợi của Việt Nam 26

1.Những bất lợi về điều kiện tự nhiên 26

2.Những bất lợi về điều kiện tự tạo 26

IV. Phân tích ví dụ về lợi thế cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam 29

1. Những lợi thế. 29

2.Những bất lợi. 30

3.Một số ví dụ về hàng nông sản 30

C. Nhận xét và một số giải pháp để phát triển kinh tế theo lợi thế so sánh Ở Việt Nam 33

I. Nhận xét 33

1.Ưu điểm về lợi thế kinh tế ở Việt Nam 34

2.Nhược điểm về lợi thế kinh tế ở Việt Nam 36

II.Một số giải pháp và kiến nghị 39

Kết Luận 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY