Tiểu luận Phật giáo là một nhu cầu tinh thần của người Việt Nam trong lịch sử

Như bất cứ một cộng đồng nào khác, cộng đồng người Việt Nam trong thời kỳ cổ đại muốn tồn tại và phát triển thì phải lợi dụng, chế ngự và cải tạo thiên nhiên xung quanh mình, phải tổ chức cải tạo xã hội của mình, phải duy trì và phát triển giống nòi. tính chất đó đã làm cho hoạt động thực tiễn của họ ngay từ đầu trở đã có tính toàn diện. Vì vậy thế giới quan với đặc trưng là hình ảnh của sự vận động đó của họ cũng ngay từ đầu đã mang tính chất toàn diện. Trong thời kỳ cổ đại và trung đại, mặc dù nền sản xuất thấp kém, khoa học tự nhiên chưa xuất hiện, công nghiệp không có trên đất Việt Nam mặc dù những nhận thức về tự nhiên và xã hội ở Việt Nam phần nhiều còn ngây thơ, chất phác, còn dừng lại ở mức độ tư duy kinh nghiệm nhưng những tác phẩm thành văn và hiện vật ghi chép lại đã cho thấy ở họ có một bức tranh tổng quát và hoàn thiện về thế giới.

Như bất cứ một cộng đồng nào khác, cộng đồng người Việt Nam trong thời kỳ cổ đại muốn tồn tại và phát triển thì phải lợi dụng, chế ngự và cải tạo thiên nhiên xung quanh mình, phải tổ chức cải tạo xã hội của mình, phải duy trì và phát triển giống nòi. tính chất đó đã làm cho hoạt động thực tiễn của họ ngay từ đầu trở đã có tính toàn diện. Vì vậy thế giới quan với đặc trưng là hình ảnh của sự vận động đó của họ cũng ngay từ đầu đã mang tính chất toàn diện.

Trong thời kỳ cổ đại và trung đại, mặc dù nền sản xuất thấp kém, khoa học tự nhiên chưa xuất hiện, công nghiệp không có trên đất Việt Nam mặc dù những nhận thức về tự nhiên và xã hội ở Việt Nam phần nhiều còn ngây thơ, chất phác, còn dừng lại ở mức độ tư duy kinh nghiệm nhưng những tác phẩm thành văn và hiện vật ghi chép lại đã cho thấy ở họ có một bức tranh tổng quát và hoàn thiện về thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY