Tiểu luận Pháp luật hiện hành quy định về quyền tự do thành lập doanh nghiệp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1NỘI DUNG 2I. Quyền tự do thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành 21. Để đảm bào quyền tự do kinh doanh, pháp luật hiện hành đã mở rộng đáng kể những đối tượng có quyền thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp ( bất cứ ai, nếu không bị pháp luật cấm, thì đều có thể trở thành nhà kinh doanh). Với mục đích bảo đảm quyền tự do kinh doanh, đồng thời, nhằm huy động tối đa mọi nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, pháp luật hiện hành quy định một phạm vi rất rộng các chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp. 32. Pháp luật hiện hành mở rộng các nghành nghề kình doanh để các nhà đầu tư lựa chọn. 53. Pháp luật hiện hành đã thiết kế nhiều mô hình tổ chức kinh doanh để các nhà đầu tư tùy nghi lựa chọn. 64. Pháp luật hiện hành đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp và đắng kí kinh doanh. 6II. Những hạn chế của pháp luật hiện hành về quyền tự do thành lập doanh nghiệp. 121. Vấn đề thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh được quy đinh trong nhiều văn bản khác nhau. 122. Theo pháp luật hiện hành việc xem xét cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho các chủ thể kinh doanh thuộc về nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. 133. Vấn đề giấy phép kinh doanh. 134. Nghành nghề kinh doanh còn tồn tại những hạn chế sau đây. 15KẾT LUẬN 17Danh mục tài liệu tham khảo. 18

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I. Quyền tự do thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành 2

1. Để đảm bào quyền tự do kinh doanh, pháp luật hiện hành đã mở rộng đáng kể những đối tượng có quyền thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp ( bất cứ ai, nếu không bị pháp luật cấm, thì đều có thể trở thành nhà kinh doanh). Với mục đích bảo đảm quyền tự do kinh doanh, đồng thời, nhằm huy động tối đa mọi nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, pháp luật hiện hành quy định một phạm vi rất rộng các chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp. 3

2. Pháp luật hiện hành mở rộng các nghành nghề kình doanh để các nhà đầu tư lựa chọn. 5

3. Pháp luật hiện hành đã thiết kế nhiều mô hình tổ chức kinh doanh để các nhà đầu tư tùy nghi lựa chọn. 6

4. Pháp luật hiện hành đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp và đắng kí kinh doanh. 6

II. Những hạn chế của pháp luật hiện hành về quyền tự do thành lập doanh nghiệp. 12

1. Vấn đề thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng kí kinh doanh được quy đinh trong nhiều văn bản khác nhau. 12

2. Theo pháp luật hiện hành việc xem xét cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho các chủ thể kinh doanh thuộc về nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. 13

3. Vấn đề giấy phép kinh doanh. 13

4. Nghành nghề kinh doanh còn tồn tại những hạn chế sau đây. 15

KẾT LUẬN 17

Danh mục tài liệu tham khảo. 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY