Tiểu luận Phân tích và lấy ví dụ về sự lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí với một mức sản lượng nhất định hoặc tối đa hóa sản lượng với một mức chi phí cố định

Xét một hiệu sản xuất bánh ngọt thực hiện hoạt động kinh doanh với giá thuê lao động(L) là w=18.000.000đ/1 đơn vị lao động(nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất, người quản lý.); giá của 1 đơn vị vốn r= 9.000.000đ/1 đơn vị vốn (thuê mặt bằng, nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, máy móc ). Hiệu bánh ước lượng được hàm sản xuất của minh là:Q=3KL. Với chi phí là TC=540.000.000đ đạt được sản lượng lớn nhất. Với mức sản lượng cố định là Q=1350 hiệu bánh sẽ lựa chọn đầu vào như thế nào để tối thiểu hóa chi phí.

Xét một hiệu sản xuất bánh ngọt thực hiện hoạt động kinh doanh với giá thuê lao động(L) là w=18.000.000đ/1 đơn vị lao động(nhân viên bán hàng, nhân viên sản xuất, người quản lý.); giá của 1 đơn vị vốn r= 9.000.000đ/1 đơn vị vốn (thuê mặt bằng, nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, máy móc ). Hiệu bánh ước lượng được hàm sản xuất của minh là:Q=3KL.

Với chi phí là TC=540.000.000đ đạt được sản lượng lớn nhất.

Với mức sản lượng cố định là Q=1350 hiệu bánh sẽ lựa chọn đầu vào như thế nào để tối thiểu hóa chi phí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY