Tiểu luận Phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu Bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam từ 1991 đến nay

Việc cho phép người nước ngoài định cư tại Việt Nam được sở hũu một nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thuê là một chính sách rất quan trọng của Nhà nước Việt Nam, ngoài phục vụ cho chính sách đầu tư chúng ta còn thấy đây là một chính sách ngoại giao hết sức mềm dẻo dựa trên chế độ pháp lý “đãi ngộ như công dân”. Có nghĩa là người nước ngoài được hưởng các quyền dân sự và lao động cũng như thực hiện các nghĩa vụ ngang hoặc tương đương với những quyền và nghĩa vụ mà công dân nước sở tại đang được hưởng và sẽ được hưởng trong tương lai. Ở Việt Nam, quyết định 122/CP ngày 25/04/1977 của Hội đồng chính phủ về chính sách đối với người nước ngoài cư trú và làm ăn sinh sống tại Việt Nam, tại Điều 7, 8 đã quy định rằng: người nước ngoài định cư tại Việt Nam được hưởng chế độ đãi ngộ như công dân đối với sở hữu cá nhân về thu nhập hợp pháp và tư liệu sinh hoạt và các quan hệ thừa kế đối với các tài sản trên. Và vì vậy, việc cho phép người nước ngoài định cư tại Việt Nam được sở hữu một nhà mà gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại Việt Nam là hợp lý.

Việc cho phép người nước ngoài định cư tại Việt Nam được sở hũu một nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thuê là một chính sách rất quan trọng của Nhà nước Việt Nam, ngoài phục vụ cho chính sách đầu tư chúng ta còn thấy đây là một chính sách ngoại giao hết sức mềm dẻo dựa trên chế độ pháp lý “đãi ngộ như công dân”. Có nghĩa là người nước ngoài được hưởng các quyền dân sự và lao động cũng như thực hiện các nghĩa vụ ngang hoặc tương đương với những quyền và nghĩa vụ mà công dân nước sở tại đang được hưởng và sẽ được hưởng trong tương lai. Ở Việt Nam, quyết định 122/CP ngày 25/04/1977 của Hội đồng chính phủ về chính sách đối với người nước ngoài cư trú và làm ăn sinh sống tại Việt Nam, tại Điều 7, 8 đã quy định rằng: người nước ngoài định cư tại Việt Nam được hưởng chế độ đãi ngộ như công dân đối với sở hữu cá nhân về thu nhập hợp pháp và tư liệu sinh hoạt và các quan hệ thừa kế đối với các tài sản trên. Và vì vậy, việc cho phép người nước ngoài định cư tại Việt Nam được sở hữu một nhà mà gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại Việt Nam là hợp lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY