Tiểu luận Phân tích quan điểm: Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học

Mục lụcI. ĐẶT VẤN ĐỀ 3II. NỘI DUNG 52.1. Một số khái niệm 52.2. Tại sao phải “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học” 62.3. Một số chính sách, chương trình cụ thể nhằm thực hiện quan điểm trên. 92.4. Những thành tựu đạt được và hạn chế. 122.4.1. Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 132.4.2. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học” 13A. Tăng trưởng kinh tế với vấn đề giải quyết việc làm 14B. Tăng trưởng kinh tế với nâng cao thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo 14C. Tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế 15Tỷ lệ chi phí cho giáo dục ở Việt Nam 2000-2005 16D. Tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học .172.4.3. Những mặt hạn chế 182.5. Một số ý kiến để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm của Đảng .21III. KẾT LUẬN 23DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

Mục lục

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3

II. NỘI DUNG 5

2.1. Một số khái niệm 5

2.2. Tại sao phải “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học” 6

2.3. Một số chính sách, chương trình cụ thể nhằm thực hiện quan điểm trên. 9

2.4. Những thành tựu đạt được và hạn chế. 12

2.4.1. Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 13

2.4.2. Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ MTTN và bảo tồn đa dạng sinh học” 13

A. Tăng trưởng kinh tế với vấn đề giải quyết việc làm 14

B. Tăng trưởng kinh tế với nâng cao thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo 14

C. Tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế 15

Tỷ lệ chi phí cho giáo dục ở Việt Nam 2000-2005 16

D. Tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học .17

2.4.3. Những mặt hạn chế 18

2.5. Một số ý kiến để khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả hơn nữa quan điểm của Đảng .21

III. KẾT LUẬN 23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY