Tiểu luận Phân tích hình tượng không gian - thời gian trong Chí Phèo (Nam Cao)

MỤC LỤCA: PHẦN MỞ ĐẦU. . trang 21. Lý do chọn đề tài . trang 22. Lịch sử vấn đề . trang 3B: PHẦN NỘI DUNG. . .trang 5I. Những vấn đề chung trang 51.1.Vài nét về tác giả và tác phẩm . trang 51.2.Thời gian và không gian nghệ thuật dưới góc nhìn Thi pháp học. . .trang 51.2.1.Khái niệm thời gian nghệ thuật . trang 51.2.2. Khái niệm không gian nghệ thuật. trang 6II. Khảo sát hình tượng không gian và thời gian trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. trang 61.Thời gian nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo . trang 62. Không gian nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo . . trang 103. Sự kết hợp giữa không gian và thời gian nghệ thuật. . . trang 124. Hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng hình tượng không gian và thời gian trong tác phẩm Chí Phèo . trang 12B: PHẦN KẾT LUẬN. . trang 14TÀI LIỆU THAM KHẢO. . trang 15

MỤC LỤC

A: PHẦN MỞ ĐẦU. . trang 2

1. Lý do chọn đề tài . trang 2

2. Lịch sử vấn đề . trang 3

B: PHẦN NỘI DUNG. . .trang 5

I. Những vấn đề chung trang 5

1.1.Vài nét về tác giả và tác phẩm . trang 5

1.2.Thời gian và không gian nghệ thuật dưới góc nhìn Thi

pháp học. . .trang 5

1.2.1.Khái niệm thời gian nghệ thuật . trang 5

1.2.2. Khái niệm không gian nghệ thuật. trang 6

II. Khảo sát hình tượng không gian và thời gian trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. trang 6

1.Thời gian nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo . trang 6

2. Không gian nghệ thuật trong tác phẩm Chí Phèo . . trang 10

3. Sự kết hợp giữa không gian và thời gian nghệ thuật. . . trang 12

4. Hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng hình tượng không gian và thời gian trong tác phẩm Chí Phèo . trang 12

B: PHẦN KẾT LUẬN. . trang 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO. . trang 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY