Tiểu luận Phân tích đánh giá các quy định về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

MỤC LỤC  PHẦN I: LÝ THUYẾT .1. Quyền của NSDLĐ trong trường hợp chấm dứt HĐLĐ do ý chí của hai bên chủ thể, do ý chí của người thứ ba .2. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ 2.1 Căn cứ của quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ 2.2. Thủ tục chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp NSDLĐ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ .PHÂN II: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG .a, Sự kiện xảy ra tháng 07/2010 có phải là thỏa thuận thay đổi hợp đồng hay không? Tại sao? ( 1 điểm) b, Tư vấn để doanh nghiệp xử lý hình thức kỷ luật lao động phù hợp và xử lý là đúng pháp luật.(2 điểm) .c. Tư vấn cho H trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động (1,5 điểm) .d. Chế độ, quyền lợi cho H theo quy định của pháp luật lao động? (0,5 điểm)      Trang1 122 78 8 9 1314

MỤC LỤC

PHẦN I: LÝ THUYẾT .

1. Quyền của NSDLĐ trong trường hợp chấm dứt HĐLĐ do ý chí của hai bên chủ thể, do ý chí của người thứ ba .

2. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ

2.1 Căn cứ của quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ

2.2. Thủ tục chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp NSDLĐ thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ .

PHÂN II: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG .

a, Sự kiện xảy ra tháng 07/2010 có phải là thỏa thuận thay đổi hợp đồng hay không? Tại sao? ( 1 điểm)

b, Tư vấn để doanh nghiệp xử lý hình thức kỷ luật lao động phù hợp và xử lý là đúng pháp luật.(2 điểm) .

c. Tư vấn cho H trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động (1,5 điểm) .

d. Chế độ, quyền lợi cho H theo quy định của pháp luật lao động? (0,5 điểm)

Trang

1

1

2

2

7

8

8

9

13

14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY