Tiểu luận Phân tích đặc điểm một chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất, do đó cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chia sẻ quyền lợi quản lí doanh nghiệp với bất cứ đối tượng nào khác, có quyền định đoạt đối với tài sản doanh nghiệp cũng như toàn quyền quyết định việc tổ chức quản lí doanh nghiệp.Theo khoản 1 điều 143 Luật doanh nghiệp 2005: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”.Chủ doanh nghiệp có quyền định đoạt đối với tài sản doanh nghiệp cũng như có toàn quyền quyết định việc tổ chức quản lí doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không tự mình quản lí doanh nghiệp mà thuê người quản lí, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước mọi hoạt động của doanh nghiệp dưới sự quản lí, điều hành của người được thuê. Giới hạn trách nhiệm được phân chia giữa chủ doanh nghiệp và người được thuê quản lí thông qua một hợp đồng. Nhưng xét về cơ bản người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và các bên thứ ba đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất, do đó cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chia sẻ quyền lợi quản lí doanh nghiệp với bất cứ đối tượng nào khác, có quyền định đoạt đối với tài sản doanh nghiệp cũng như toàn quyền quyết định việc tổ chức quản lí doanh nghiệp.

Theo khoản 1 điều 143 Luật doanh nghiệp 2005: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”.

Chủ doanh nghiệp có quyền định đoạt đối với tài sản doanh nghiệp cũng như có toàn quyền quyết định việc tổ chức quản lí doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nhất. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không tự mình quản lí doanh nghiệp mà thuê người quản lí, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước mọi hoạt động của doanh nghiệp dưới sự quản lí, điều hành của người được thuê.

Giới hạn trách nhiệm được phân chia giữa chủ doanh nghiệp và người được thuê quản lí thông qua một hợp đồng. Nhưng xét về cơ bản người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và các bên thứ ba đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là chủ doanh nghiệp tư nhân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY