Tiểu luận Phân tích đặc điểm của tập đoàn kinh tế

• Trong tập đoàn kinh tế, công ty mẹ, công ty con được tổ chức dưới hình thức CTCP hoặc CTTNHH theo quy định của LDN hoặc của pháp luật liên quan. Công ty mẹ, công ty con và các công ty khác hợp thành tập đoàn kinh tế có các quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động phù hợp với hình thức tổ chức DN theo quy định của LDN, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

• Trong tập đoàn kinh tế, công ty mẹ, công ty con được tổ chức dưới hình thức CTCP hoặc CTTNHH theo quy định của LDN hoặc của pháp luật liên quan. Công ty mẹ, công ty con và các công ty khác hợp thành tập đoàn kinh tế có các quyền, nghĩa vụ, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động phù hợp với hình thức tổ chức DN theo quy định của LDN, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY