Tiểu luận Phân tích chính sách tiền tệ được Việt Nam sử dụng trong giai đoạn 2010 - 2011

Năm 2011 thực sự là “năm thử lửa” đối với điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, do những bất ổn vĩ mô mang lại. Bám sát Nghị quyết 11 với trọng tâm là giảm tổng cầu, cùng với sự “thắt lưng buộc bụng” của tài khóa, chính sách tiền tệ cũng phải theo hướng này. Cụ thể, trong dịp Tết 2011 lượng tiền gửi tăng mạnh so với Tết 2010, vì vậy NHNN đã quyết định tăng mức tiền mặt ra lưu thông và chuyển tiền đến những khu vực có nhu cầu lớn. Và, “thắng lợi đầu tiên là đã thành công trong việc rút về lượng tiền cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán”.Với sự can thiệp của NHNN thì tính đến hết năm 2010, kết quả đạt được cụ thể đó là: tín dụng phi sản xuất (gồm: cho vay bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng) chiếm tỷ trọng 17 - 18% tổng tín dụng. Còn mức tăng tín dụng hai tháng đầu năm tăng khoảng 3.27% nhưng trong đó có hư số do điều chỉnh tỷ giá ngày 11/2/2011.

Năm 2011 thực sự là “năm thử lửa” đối với điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, do những bất ổn vĩ mô mang lại. Bám sát Nghị quyết 11 với trọng tâm là giảm tổng cầu, cùng với sự “thắt lưng buộc bụng” của tài khóa, chính sách tiền tệ cũng phải theo hướng này.

Cụ thể, trong dịp Tết 2011 lượng tiền gửi tăng mạnh so với Tết 2010, vì vậy NHNN đã quyết định tăng mức tiền mặt ra lưu thông và chuyển tiền đến những khu vực có nhu cầu lớn.

Và, “thắng lợi đầu tiên là đã thành công trong việc rút về lượng tiền cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán”.

Với sự can thiệp của NHNN thì tính đến hết năm 2010, kết quả đạt được cụ thể đó là: tín dụng phi sản xuất (gồm: cho vay bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng) chiếm tỷ trọng 17 - 18% tổng tín dụng. Còn mức tăng tín dụng hai tháng đầu năm tăng khoảng 3.27% nhưng trong đó có hư số do điều chỉnh tỷ giá ngày 11/2/2011.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY