Tiểu luận Phân tích chiến lược Marketing mix đối với sản phẩm sữa tươi Vinamilk

Mục lụcMục lục 1LỜI MỞ ĐẦU 31. Tính cấp thiết của đề tài 32. Mục tiêu nghiên cứu 33. Đối tượng nghiên cứu 34. Phạm vi nghiên cứu 35. Phương pháp nghiên cứu 46. Bố cục đề tài 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 51.1. Định nghĩa Marketing. 51.2. Các khái niệm cơ bản của Marketing. 51.2.1. Nhu cầu: 51.2.2. Ước muốn: 51.2.3.Cầu: 51.2.4.Sản phẩm: 51.2.5.Giao dịch: 51.2.6.Thị trường: 61.2.7.Marketing: 61.2.8.Giá trị của người tiêu dùng: 61.3. Marketing Mix 61.3.1.Sản phẩm: 71.3.2.Giá cả: 71.3.3.Phân phối: 71.3.4.Chiêu thị: 71.3.5.Con người 7CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 82.1. Quá trình phát triển 82.2.Tầm nhìn và sứ mệnh 92.3.Triết lý kinh doanh 102.4.Chiến lược phát triển 102.5. Cơ cấu tổ chức: 11CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI VINAMILK 123.1.Sản phẩm 123.1.1. Sản phẩm cốt lõi 123.1.2. Sản phẩm hiện thực 123.1.3. Sản phẩm mở rộng 203.2. Giá cả 203.3. Phân phối 213.4.Chiêu thị 243.4.1. Quảng cáo 243.4.2. Khuyến mãi 253.4.3. Quan hệ cộng đồng (PR) 253.5.Con người 26CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 284.1. Nhận xét 284.2. Kiến nghị 29KẾT LUẬN 30

Mục lục

Mục lục 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Tính cấp thiết của đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

3. Đối tượng nghiên cứu 3

4. Phạm vi nghiên cứu 3

5. Phương pháp nghiên cứu 4

6. Bố cục đề tài 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING 5

1.1. Định nghĩa Marketing. 5

1.2. Các khái niệm cơ bản của Marketing. 5

1.2.1. Nhu cầu: 5

1.2.2. Ước muốn: 5

1.2.3.Cầu: 5

1.2.4.Sản phẩm: 5

1.2.5.Giao dịch: 5

1.2.6.Thị trường: 6

1.2.7.Marketing: 6

1.2.8.Giá trị của người tiêu dùng: 6

1.3. Marketing Mix 6

1.3.1.Sản phẩm: 7

1.3.2.Giá cả: 7

1.3.3.Phân phối: 7

1.3.4.Chiêu thị: 7

1.3.5.Con người 7

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 8

2.1. Quá trình phát triển 8

2.2.Tầm nhìn và sứ mệnh 9

2.3.Triết lý kinh doanh 10

2.4.Chiến lược phát triển 10

2.5. Cơ cấu tổ chức: 11

CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI VINAMILK 12

3.1.Sản phẩm 12

3.1.1. Sản phẩm cốt lõi 12

3.1.2. Sản phẩm hiện thực 12

3.1.3. Sản phẩm mở rộng 20

3.2. Giá cả 20

3.3. Phân phối 21

3.4.Chiêu thị 24

3.4.1. Quảng cáo 24

3.4.2. Khuyến mãi 25

3.4.3. Quan hệ cộng đồng (PR) 25

3.5.Con người 26

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 28

4.1. Nhận xét 28

4.2. Kiến nghị 29

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY