Tiểu luận Phân tích các điểm mới trong trình tự, thủ tục ban hành pháp luật Liên minh châu Âu qua các hiệp ước: Hiệp ước Amsterdam, Hiệp ước Nice, Dự thảo Hiến pháp châu Âu và Hiệp ước Lisbon

Hiệp ước Lisbon - tiền thân là bản Dự thảo Hiến pháp chung EU ra đời năm 2005, nhưng đã bị "chết yểu" ngay khi cử tri Pháp và Hà Lan nói "không" với văn bản pháp lý này trong các cuộc trưng cầu ý dân vào năm ấy. Để "hồi sinh" văn kiện này, nói đúng hơn là vực dậy tiến trình "nhất thể hóa châu Âu", các điều khoản trong bản dự thảo Hiến pháp chung đã buộc phải thay đổi theo hướng đơn giản hóa tối đa, nhằm tìm được sự đồng thuận và tiếng nói chung.Hiệp ước Lisbon mở rộng hơn “thủ tục lập pháp thông thường – ordinary legislative procedure” (trước đây gọi là “thủ tục đồng quyết định”) ở một số lĩnh vực mới, bao gồm nông nghiệp, nghề cá. Hiệp ước Lisbon phân biệt giữa những “sáng kiến lập pháp” và “sáng kiến phi lập pháp”. Sáng kiến lập pháp được thông qua theo thủ tục lập pháp thông thường hoặc đặc biệt và có sự tham gia trực tiếp của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng. Đối với sáng kiến phi lập pháp, có sự khác biệt giữa việc ủy thác thẩm quyền cho Ủy ban để thông qua “sáng kiến ủy thác” (delegated acts) và ủy thác thẩm quyền cho Ủy ban để thông qua “sáng kiến thực thi” (implemeting acts). Sáng kiến phi lập pháp có thể được thông qua bởi Ủy ban phải được áp dụng chung và có thể sửa đổi, bổ sung các yếu tố không cần thiết của sáng kiến lập pháp.Đối với sáng kiến lập pháp, TFEU xây dựng hai thủ tục đối với việc thông qua sáng kiến lập pháp. Thủ tục đồng quyết định (Co-decision), được đổi tên thành thủ tục lập pháp thông thường trở thành loại thủ tục tiêu chuẩn nếu Nghị viện Châu Âu và Hội đồng cùng thông qua đề xuất của Ủy ban. Thủ tục lập pháp thông thường được định nghĩa tại điều 294 TFEU.

Hiệp ước Lisbon - tiền thân là bản Dự thảo Hiến pháp chung EU ra đời năm 2005, nhưng đã bị "chết yểu" ngay khi cử tri Pháp và Hà Lan nói "không" với văn bản pháp lý này trong các cuộc trưng cầu ý dân vào năm ấy. Để "hồi sinh" văn kiện này, nói đúng hơn là vực dậy tiến trình "nhất thể hóa châu Âu", các điều khoản trong bản dự thảo Hiến pháp chung đã buộc phải thay đổi theo hướng đơn giản hóa tối đa, nhằm tìm được sự đồng thuận và tiếng nói chung.

Hiệp ước Lisbon mở rộng hơn “thủ tục lập pháp thông thường – ordinary legislative procedure” (trước đây gọi là “thủ tục đồng quyết định”) ở một số lĩnh vực mới, bao gồm nông nghiệp, nghề cá.

Hiệp ước Lisbon phân biệt giữa những “sáng kiến lập pháp” và “sáng kiến phi lập pháp”. Sáng kiến lập pháp được thông qua theo thủ tục lập pháp thông thường hoặc đặc biệt và có sự tham gia trực tiếp của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng.

Đối với sáng kiến phi lập pháp, có sự khác biệt giữa việc ủy thác thẩm quyền cho Ủy ban để thông qua “sáng kiến ủy thác” (delegated acts) và ủy thác thẩm quyền cho Ủy ban để thông qua “sáng kiến thực thi” (implemeting acts). Sáng kiến phi lập pháp có thể được thông qua bởi Ủy ban phải được áp dụng chung và có thể sửa đổi, bổ sung các yếu tố không cần thiết của sáng kiến lập pháp.

Đối với sáng kiến lập pháp, TFEU xây dựng hai thủ tục đối với việc thông qua sáng kiến lập pháp. Thủ tục đồng quyết định (Co-decision), được đổi tên thành thủ tục lập pháp thông thường trở thành loại thủ tục tiêu chuẩn nếu Nghị viện Châu Âu và Hội đồng cùng thông qua đề xuất của Ủy ban. Thủ tục lập pháp thông thường được định nghĩa tại điều 294 TFEU.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY