Tiểu luận Nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành về đấu giá hàng hóa

Nguyên tắc công khai là nguyên tắc đảm bảo cho phiên bán đấu giá được diễn ra trôi chảy, đảm bảo tính trung thực khách quan từ đó bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia quan hệ.Đấu giá hàng hóa là hình thức công khai lựa chọn người mua hàng hóa nên mọi vấn đề có liên quan đến cuộc bán đấu giá và những thông tin về hàng hóa bán đấu giá phải được công khai cho tất cả những ai muốn mua biết được dưới các hình thức như: niêm yết, thông báo, trưng bày, giới thiệu về tài sản, Những nội dung bắt buộc phải công khai là thời gian, địa điểm tiến hành bán đấu giá; tên loại hàng hóa bán đấu giá; số lượng, chất lượng, giá khởi điểm; địa điểm trưng bày giới thiệu hàng hóa, các hồ sơ tài liệu liên quan đến hàng hóa; họ tên người bán hàng, tên tổ chức bán đấu giá và những người đăng kí mua hàng hóa (nếu theo quy định pháp luật, người mua hàng hóa phải đăng kí trước) Tại phiên đấu giá, người điều hành bán đấu giá phải công khai các mức giá được trả và họ tên người mua trả giá cao nhất của mỗi lần trả giá. Pháp luật có quy định như vậy để tránh tình trạng móc ngoặc giữa khách hàng mua hàng hóa, bán đấu giá và người điều hành cuộc bán đấu giá. Việc công khai các nội dung trên thể hiện được rất rõ các quy định trong nguyên tắc bán đấu giá hàng hóa.

Nguyên tắc công khai là nguyên tắc đảm bảo cho phiên bán đấu giá được diễn ra trôi chảy, đảm bảo tính trung thực khách quan từ đó bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia quan hệ.

Đấu giá hàng hóa là hình thức công khai lựa chọn người mua hàng hóa nên mọi vấn đề có liên quan đến cuộc bán đấu giá và những thông tin về hàng hóa bán đấu giá phải được công khai cho tất cả những ai muốn mua biết được dưới các hình thức như: niêm yết, thông báo, trưng bày, giới thiệu về tài sản, Những nội dung bắt buộc phải công khai là thời gian, địa điểm tiến hành bán đấu giá; tên loại hàng hóa bán đấu giá; số lượng, chất lượng, giá khởi điểm; địa điểm trưng bày giới thiệu hàng hóa, các hồ sơ tài liệu liên quan đến hàng hóa; họ tên người bán hàng, tên tổ chức bán đấu giá và những người đăng kí mua hàng hóa (nếu theo quy định pháp luật, người mua hàng hóa phải đăng kí trước) Tại phiên đấu giá, người điều hành bán đấu giá phải công khai các mức giá được trả và họ tên người mua trả giá cao nhất của mỗi lần trả giá. Pháp luật có quy định như vậy để tránh tình trạng móc ngoặc giữa khách hàng mua hàng hóa, bán đấu giá và người điều hành cuộc bán đấu giá. Việc công khai các nội dung trên thể hiện được rất rõ các quy định trong nguyên tắc bán đấu giá hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY