Tiểu luận Những chính sách và quy định pháp luật về vấn đề nhập cư và quyền của công dân nước thứ ba tại EU

MỤC LỤCMỞ ĐẦU.2NỘI DUNG.2I. Giới thiệu chung về EU.2II. Những chính sách và quy định pháp luật về vấn đề nhập cư và quyền của công dân nước thứ ba tại EU.31.Những chính sách của EU.31.1.Những chính sách của EU về vấn đề nhập cư.31.2.Các nguyên tắc về vấn đề nhập cư.32.Quy định pháp luật của EU.42.1.Cư trú dài hạn.42.2.Nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình.52.3. Chính sách nhập cư theo diện du học sinh.62.4.Chính sách nhập cư kinh tế.73. Quyền của công dân nước thứ ba tại EU.8III.Đánh giá.91.Tác động của việc nhập cư đến EU.92. Thực tiễn liên quan đến vấn đề nhập cư ở một số quốc gia thành viên EU.103.Quan hệ Việt Nam – EU trong vấn đề nhập cư.11KẾT LUẬN.11DANG MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.12

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.2

NỘI DUNG.2

I. Giới thiệu chung về EU.2

II. Những chính sách và quy định pháp luật về vấn đề nhập cư và quyền của công dân nước thứ ba tại EU.3

1.Những chính sách của EU.3

1.1.Những chính sách của EU về vấn đề nhập cư.3

1.2.Các nguyên tắc về vấn đề nhập cư.3

2.Quy định pháp luật của EU.4

2.1.Cư trú dài hạn.4

2.2.Nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình.5

2.3. Chính sách nhập cư theo diện du học sinh.6

2.4.Chính sách nhập cư kinh tế.7

3. Quyền của công dân nước thứ ba tại EU.8

III.Đánh giá.9

1.Tác động của việc nhập cư đến EU.9

2. Thực tiễn liên quan đến vấn đề nhập cư ở một số quốc gia thành viên EU.10

3.Quan hệ Việt Nam – EU trong vấn đề nhập cư.11

KẾT LUẬN.11

DANG MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY