Tiểu luận Nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông tại TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤCI. MỤC TIÊU 2II. NỘI DUNG 31. Thực trạng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 32. Thực trạng các hành vi ứng xử khi tham gia giao thông đô thị hiện nay:.53. Tiến trình dư luận xã hội 63.1. Các cá nhân, các nhóm xã hội tiếp xúc với các hiện tượng xã hội, các sự kiện xã hội tạo nên cảm giác, cảm nghĩ ban đầu. 63.2. Trao đổi, bàn luận về các ý kiến xung quanh đối tượng dư luận. Lúc này các ý kiến cá nhân được chuyển dần thành ý kiến tập thể. 93.3. Các ý kiến khác nhau được thống nhất lại trên những quan điểm cơ bản để hình thành sự đánh giá chung các hiện tượng, các quá trình xã hội, những đánh giá này thỏa mãn được sự nhận định của đa số cộng đồng. 103.4. Nhóm hoặc cộng đồng người thống nhất với nhau về cách thức hành động. 12III. KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN 14IV. Tài liệu tham khảo 16

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU 2

II. NỘI DUNG 3

1. Thực trạng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 3

2. Thực trạng các hành vi ứng xử khi tham gia giao thông đô thị hiện nay:.5

3. Tiến trình dư luận xã hội 6

3.1. Các cá nhân, các nhóm xã hội tiếp xúc với các hiện tượng xã hội, các sự kiện xã hội tạo nên cảm giác, cảm nghĩ ban đầu. 6

3.2. Trao đổi, bàn luận về các ý kiến xung quanh đối tượng dư luận. Lúc này các ý kiến cá nhân được chuyển dần thành ý kiến tập thể. 9

3.3. Các ý kiến khác nhau được thống nhất lại trên những quan điểm cơ bản để hình thành sự đánh giá chung các hiện tượng, các quá trình xã hội, những đánh giá này thỏa mãn được sự nhận định của đa số cộng đồng. 10

3.4. Nhóm hoặc cộng đồng người thống nhất với nhau về cách thức hành động. 12

III. KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN 14

IV. Tài liệu tham khảo 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY