Tiểu luận Nhận thức luận trong triết học của Kant

Khi bàn về vấn đề tri thức trong “ triết học lý luận”, Kant quả quyết rằng con người chỉ có trực giác giác quan mà nhờ đó con người biết sự vật theo cách đã bị sự vật kích động và sau đó nhờ trí năng con người mới thực sự nhận thức sự vật. Như vậy, nhiệm vụ của trí năng là nhận thức sự vật. Kant cho rằng, cảm năng mới chỉ cho ta những tri giác cá thể, đơn lẽ, mang tính chủ quan. Để những tri giác trở thành kinh nghiệm, là cái khách quan và chung hơn thì nhận thức phải dựa vào trí năng. Trí năng là một năng lực tiện thiên cho ta những tri thức về các mối liên hệ tất yếu, nhân quả của sự vật. Hay nói cách khác, trí năng có thể thoả mãn con người về những tri thức khoa học với hai đặc tính: phổ quát và tất yếu. Để sản sinh ra những tri thức khoa học đó, trí năng phải dựa trên bộ công cụ là những phạm trù tiên thiên. Quá trình trí năng sản sinh ra tri thức khoa học Kant gọi là giác tính.

Khi bàn về vấn đề tri thức trong “ triết học lý luận”, Kant quả quyết rằng con người chỉ có trực giác giác quan mà nhờ đó con người biết sự vật theo cách đã bị sự vật kích động và sau đó nhờ trí năng con người mới thực sự nhận thức sự vật. Như vậy, nhiệm vụ của trí năng là nhận thức sự vật. Kant cho rằng, cảm năng mới chỉ cho ta những tri giác cá thể, đơn lẽ, mang tính chủ quan. Để những tri giác trở thành kinh nghiệm, là cái khách quan và chung hơn thì nhận thức phải dựa vào trí năng. Trí năng là một năng lực tiện thiên cho ta những tri thức về các mối liên hệ tất yếu, nhân quả của sự vật. Hay nói cách khác, trí năng có thể thoả mãn con người về những tri thức khoa học với hai đặc tính: phổ quát và tất yếu. Để sản sinh ra những tri thức khoa học đó, trí năng phải dựa trên bộ công cụ là những phạm trù tiên thiên. Quá trình trí năng sản sinh ra tri thức khoa học Kant gọi là giác tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY