Tiểu luận Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, lịch sử phát triển và thực tiễn áp dụng

MỤC LỤC  trangA. Lời mở đầu 1B. Nội dung 1 I. Khái niệm hôn nhân và gia đình 1 1. Khái niệm hôn nhân 1 2. Khái niệm gia đình 2 II. quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về hôn nhân và gia đình 2 III. Lịch sử phát triển của chế độ hôn nhân một vợ một chồng 5 1. Chế độ hôn nhân thời kỳ nguyên thủy 5 2. Chế độ hôn nhân thời kỳ phong kiến Việt Nam 6 3. Chế độ hôn nhân ở Nam kỳ thời Việt Nam cộng hòa 6 4. Chế độ hôn nhân sau cách mạng tháng Tám 1945 7 IV. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc hôn nhân một vợ một chòng ở nước ta 11 1. Thực tế vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng 11 2. Một số nguyên nhân vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vọ một chồng 12C. Kết luận 15Danh mục tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

trang

A. Lời mở đầu 1

B. Nội dung 1

I. Khái niệm hôn nhân và gia đình 1

1. Khái niệm hôn nhân 1

2. Khái niệm gia đình 2

II. quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về hôn nhân và gia đình 2

III. Lịch sử phát triển của chế độ hôn nhân một vợ một chồng 5

1. Chế độ hôn nhân thời kỳ nguyên thủy 5

2. Chế độ hôn nhân thời kỳ phong kiến Việt Nam 6

3. Chế độ hôn nhân ở Nam kỳ thời Việt Nam cộng hòa 6

4. Chế độ hôn nhân sau cách mạng tháng Tám 1945 7

IV. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc hôn nhân một vợ một chòng ở nước ta 11

1. Thực tế vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng 11

2. Một số nguyên nhân vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vọ một chồng 12

C. Kết luận 15

Danh mục tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY