Tiểu luận Ngoại thương Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa

MỤC LỤC Lời mở đầu 1Phần I. Lý luận chung 2Khái niệm, đối tượng, nội dung, chức năng, phương pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thương. 21. Khái niệm 22. Đối tượng nghiên cứu 23. Chức năng của ngoại thương. 34. Phương pháp nghiên cứu. 3II. Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa 4Phần II. Nội dung 6I. Ngoại thương Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa 6Kết luận 21Các tài liệu tham khảo 22

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I. Lý luận chung 2

Khái niệm, đối tượng, nội dung, chức năng, phương pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thương. 2

1. Khái niệm 2

2. Đối tượng nghiên cứu 2

3. Chức năng của ngoại thương. 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

II. Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa 4

Phần II. Nội dung 6

I. Ngoại thương Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa 6

Kết luận 21

Các tài liệu tham khảo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY