Tiểu luận Nghiên cứu vai trò của công cụ lao động

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Phần I: Công cụ lao động ra đời và gắn liền với sự phát triển của loài người 21. Định nghĩa công cụ lao động 22. Công cụ lao động gắn liền cùng sự phát triển của loài người 23. Công cụ lao động có tác dụng ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung 4Phần II: Ứng dụng thực tiễn 71. Sự ra đời 72. Quá trình phát triển của xưởng than bà Phan Thị Lễ từ ngày thành lập cho đến nay 7Tổng kết 10Tài liệu tham khảo 11

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Công cụ lao động ra đời và gắn liền với sự phát triển của loài người 2

1. Định nghĩa công cụ lao động 2

2. Công cụ lao động gắn liền cùng sự phát triển của loài người 2

3. Công cụ lao động có tác dụng ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung 4

Phần II: Ứng dụng thực tiễn 7

1. Sự ra đời 7

2. Quá trình phát triển của xưởng than bà Phan Thị Lễ từ ngày thành lập cho đến nay 7

Tổng kết 10

Tài liệu tham khảo 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY