Tiểu luận Nghiên cứu chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn Procter & Gamble (P&G)

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 3I/ SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 41. Khái niệm: 42. Đặc điểm hoạt động của các công ty đa quốc gia: 43. Mục đích phát triển thành công ty đa quốc gia: 44. Các chiến lược kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia: 5II/ SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY PROCTER & GAMBLE 91. Lịch sử phát triển 92. Triết lý kinh doanh - Mục đích - Giá trị - Nguyên tắc hoạt động: 123. Cơ cấu tổ chức, quy mô và hệ thống chi nhánh 145. Thành công đạt được 19III/ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY P&G 211. Tìm kiếm thêm thị trường - P&G áp dụng chiến lược quốc tế: 222. “Khách hàng là chủ” - P&G áp dụng chiến lược đa nội địa 273. Sáng tạo và cải tiến – P&G áp dụng chiến lược xuyên quốc gia: 37IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 52KẾT LUẬN 53TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

I/ SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 4

1. Khái niệm: 4

2. Đặc điểm hoạt động của các công ty đa quốc gia: 4

3. Mục đích phát triển thành công ty đa quốc gia: 4

4. Các chiến lược kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia: 5

II/ SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY PROCTER & GAMBLE 9

1. Lịch sử phát triển 9

2. Triết lý kinh doanh - Mục đích - Giá trị - Nguyên tắc hoạt động: 12

3. Cơ cấu tổ chức, quy mô và hệ thống chi nhánh 14

5. Thành công đạt được 19

III/ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY P&G 21

1. Tìm kiếm thêm thị trường - P&G áp dụng chiến lược quốc tế: 22

2. “Khách hàng là chủ” - P&G áp dụng chiến lược đa nội địa 27

3. Sáng tạo và cải tiến – P&G áp dụng chiến lược xuyên quốc gia: 37

IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 52

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY