Tiểu luận Một số vấn đề về công ty hợp danh – doanh nghiệp tư nhân với chế độ trách nhiệm vô hạn về tài sản

MỤC LỤC I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY HỢP DANH – DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VỚI CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN VỀ TÀI SẢN:1. Khái niệm trách nhiệm vô hạn về tài sản:2. Công ty hợp danh( CTHD):a. Định nghĩab. Đặc điểm3. Doanh nghiệp tư nhân( DNTN):a. Định nghĩab. Đặc điểmII - ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP TƯNHÂN VÀ CÔNG TY HỢP DANH ( VỚI TƯ CÁCHLÀ NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ CHỦ ĐẦU TƯCHỊU TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN VỀ TÀI SẢN):1. Công ty hợp danha. Ưu điểmb. Hạn chế2. Doanh nghiệp tư nhâna. Ưu điểmb. Hạn chếIII – MỘT SỐ NHẬN XÉT THAY CHO LỜI KẾT

MỤC LỤC

I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TY HỢP DANH –

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VỚI CHẾ ĐỘ TRÁCH

NHIỆM VÔ HẠN VỀ TÀI SẢN:

1. Khái niệm trách nhiệm vô hạn về tài sản:

2. Công ty hợp danh( CTHD):

a. Định nghĩa

b. Đặc điểm

3. Doanh nghiệp tư nhân( DNTN):

a. Định nghĩa

b. Đặc điểm

II - ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ

NHÂN VÀ CÔNG TY HỢP DANH ( VỚI TƯ CÁCH

LÀ NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ CHỦ ĐẦU TƯ

CHỊU TRÁCH NHIỆM VÔ HẠN VỀ TÀI SẢN):

1. Công ty hợp danh

a. Ưu điểm

b. Hạn chế

2. Doanh nghiệp tư nhân

a. Ưu điểm

b. Hạn chế

III – MỘT SỐ NHẬN XÉT THAY CHO LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY