Tiểu luận Kiểm soát lạm phát ở Việt Nam, khủng hoảng Tài Chính Thế Giới hiện nay (diễn biến từ 2007 đến nay) – Các bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚIGIAI ĐOẠN TỪ 2007 ĐẾN NAYPHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN 3I KHÁI NIỆM 31 Chứng khoán hóa 32 Nợ dưới chuẩn 3II NGUYÊN NHÂN 31 Nguyên nhân chính trị 32 Nguyên nhân kinh tế 3PHẦN II DIỄN BIẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 4I NỀN KINH TẾ MỸ 4II TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ CÁC NƯỚC 51 Khu vực Châu Âu 52 Khu vực Châu Á 6III CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG 7CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAMTỪ NĂM 2007 ĐẾN NAYPHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT 11I KHÁI NIỆM 11II PHÂN LOẠI 11III NGUYÊN NHÂN 11IV CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 11PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAYI GIAI ĐOẠN 2007-2008 121 Tác động của cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 2007 - 2008 đến nền kinh tế Việt Nam 122 Diễn biến 133 Nguyên nhân 144 Giải pháp của chính phủ 144.1 Chính sách tài khóa 144.2 Chính sách tiền tệ 155 Hiệu quả chính sách của chính phủ 17II LẠM PHÁT NĂM 2009 181 Diễn biến 182 Nguyên nhân 183 Kiểm soát lạm phát của chính phủ 20CHƯƠNG 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC KHỦNG HOẢNG THẾ GIỚI NĂM 2008 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM GIÚP CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NĂM 2010PHẦN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC KHỦNG KHOẢN THẾ GIỚI NĂM 2008 24PHẦN II CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM GIÚP CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NĂM 2010 25 KẾT LUẬN 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI

GIAI ĐOẠN TỪ 2007 ĐẾN NAY

PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

I KHÁI NIỆM 3

1 Chứng khoán hóa 3

2 Nợ dưới chuẩn 3

II NGUYÊN NHÂN 3

1 Nguyên nhân chính trị 3

2 Nguyên nhân kinh tế 3

PHẦN II DIỄN BIẾN CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 4

I NỀN KINH TẾ MỸ 4

II TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ CÁC NƯỚC 5

1 Khu vực Châu Âu 5

2 Khu vực Châu Á 6

III CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG 7

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM

TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẠM PHÁT 11

I KHÁI NIỆM 11

II PHÂN LOẠI 11

III NGUYÊN NHÂN 11

IV CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 11

PHẦN II THỰC TRẠNG VỀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM QUA CÁC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY

I GIAI ĐOẠN 2007-2008 12

1 Tác động của cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 2007 - 2008 đến nền kinh tế Việt Nam 12

2 Diễn biến 13

3 Nguyên nhân 14

4 Giải pháp của chính phủ 14

4.1 Chính sách tài khóa 14

4.2 Chính sách tiền tệ 15

5 Hiệu quả chính sách của chính phủ 17

II LẠM PHÁT NĂM 2009 18

1 Diễn biến 18

2 Nguyên nhân 18

3 Kiểm soát lạm phát của chính phủ 20

CHƯƠNG 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC KHỦNG HOẢNG THẾ GIỚI NĂM 2008 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM GIÚP CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NĂM 2010

PHẦN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CUỘC KHỦNG KHOẢN THẾ GIỚI NĂM 2008 24

PHẦN II CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM GIÚP CHÍNH PHỦ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT NĂM 2010 25

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY