Tiểu luận Khủng hoảng nợ công và tác động của nó đến thị trường tài chính tiền tệ

MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 5PHẦN 1: NỢ CÔNG VÀ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG 61.1. Nợ công 61.1.1. Định nghĩa 61.1.2. Phân loại nợ công 61.1.3. Chỉ tiêu xác định tình trạng nợ công và ngưỡng an toàn nợ công 71.2. Khủng hoảng nợ công 91.2.1. Thế nào là khủng hoảng nợ công? 91.2.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng khủng hoảng nợ công 91.3. Tác động của khủng hoảng nợ công đến tài chính tiền tệ 10 PHẦN 2: KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TÌNH HÌNH TCTT Ở 2 NƯỚC ĐIỂN HÌNH LÀ HY LẠP VÀ IRELAND 122.1. Khủng hoảng nợ công Hy Lạp và tác động đến tình hình TCTT 122.1.1. Thực trạng khủng hoảng nợ công Hy Lạp 122.1.1.1. Tỷ lệ nợ công trên GDP 122.1.1.2. Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP của Hy Lạp 132.1.1.3. Tỷ trọng nợ công của Hy Lạp theo kỳ hạn 132.1.1.4. Tình trạng thâm hụt ngân sách 142.1.2. Nguyên nhân gây ra khủng hoảng nợ công 142.1.3. Tác động của nợ công đến tình hình tài chính tiền tệ 162.1.3.1. Giá trái phiếu giảm và lãi suất tăng 162.1.3.2. Cắt giảm chi tiêu 172.1.3.3. Đầu tư trực tiếp FDI 172.1.3.4. Xếp hạng tín dụng 182.1.3.5. Tốc độ tăng trưởng GDP giảm. 192.1.3.6. Thất nghiệp gia tăng 202.1.3.7. Lạm phát tăng. 212.2. Khủng hoảng nợ công Ireland và tác động đến tình hình TCTT 212.2.1. Thực trạng khủng hoảng nợ công Ireland 212.2.1.1. Tỷ lệ nợ công trên GDP 212.2.1.2. Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP của Ireland 222.2.1.3. Tình trạng thâm hụt ngân sách 222.2.2. Nguyên nhân gây ra khủng hoảng nợ công 232.2.3. Tác động của nợ công đến tình hình tài chính tiền tệ 242.2.3.1. Giá trái phiếu và lãi suất 242.2.3.2. Cắt giảm chi tiêu 252.2.3.3. Đầu tư trực tiếp FDI 262.2.3.4. Xếp hạng tín dụng bị hạ bậc 262.2.3.5. Tốc độ tăng trưởng GDP giảm 272.2.3.6. Thất nghiệp và lạm phát 28 PHẦN 3: THỰC TRẠNG NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP 303.1. Thực trạng nợ công ở Việt Nam 303.1.1. Nợ công tăng liên tục trong những năm qua, tiềm ẩn nhiều rủi ro 303.1.2. Việt nam sử dụng nợ công chưa thật sự hiệu quả 323.1.3. Thâm hụt ngân sách ngày càng tăng dẫn đến tính bền vững của nợ công bị giảm sút 333.1.4. Nợ công của Việt Nam xếp top cuối về tính minh bạch 343.2. Các giải pháp để Việt Nam không rơi vào khủng hoảng nợ công 353.2.1. Tăng cường năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế 353.2.1.1. Tăng năng suất lao động 353.2.1.2. Tăng cường chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu và môi trường đầu tư 353.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến việc vay và sử dụng nợ công hiệu quả 363.2.2.1. Giảm thâm hụt ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm hạn chế việc vay nợ 363.2.2.2. Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn vay 373.2.3. Nhóm giải pháp liên quan đến việc quản lý nợ công 383.2.3.1. Tiếp tục hoàn thiện các thể chế & xây dựng khung pháp lý 383.2.3.2. Đảm bảo an toàn, bền vững nợ 403.2.3.3. Công khai và minh bạch hóa thông tin về nợ công 41KẾT LUẬN 41TÀI LIỆU THAM KHẢO 42PHẦN CÂU HỎI THẢO LUẬN 43

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

PHẦN 1: NỢ CÔNG VÀ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG 6

1.1. Nợ công 6

1.1.1. Định nghĩa 6

1.1.2. Phân loại nợ công 6

1.1.3. Chỉ tiêu xác định tình trạng nợ công và ngưỡng an toàn nợ công 7

1.2. Khủng hoảng nợ công 9

1.2.1. Thế nào là khủng hoảng nợ công? 9

1.2.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng khủng hoảng nợ công 9

1.3. Tác động của khủng hoảng nợ công đến tài chính tiền tệ 10

PHẦN 2: KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TÌNH HÌNH TCTT Ở 2 NƯỚC ĐIỂN HÌNH LÀ HY LẠP VÀ IRELAND 12

2.1. Khủng hoảng nợ công Hy Lạp và tác động đến tình hình TCTT 12

2.1.1. Thực trạng khủng hoảng nợ công Hy Lạp 12

2.1.1.1. Tỷ lệ nợ công trên GDP 12

2.1.1.2. Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP của Hy Lạp 13

2.1.1.3. Tỷ trọng nợ công của Hy Lạp theo kỳ hạn 13

2.1.1.4. Tình trạng thâm hụt ngân sách 14

2.1.2. Nguyên nhân gây ra khủng hoảng nợ công 14

2.1.3. Tác động của nợ công đến tình hình tài chính tiền tệ 16

2.1.3.1. Giá trái phiếu giảm và lãi suất tăng 16

2.1.3.2. Cắt giảm chi tiêu 17

2.1.3.3. Đầu tư trực tiếp FDI 17

2.1.3.4. Xếp hạng tín dụng 18

2.1.3.5. Tốc độ tăng trưởng GDP giảm. 19

2.1.3.6. Thất nghiệp gia tăng 20

2.1.3.7. Lạm phát tăng. 21

2.2. Khủng hoảng nợ công Ireland và tác động đến tình hình TCTT 21

2.2.1. Thực trạng khủng hoảng nợ công Ireland 21

2.2.1.1. Tỷ lệ nợ công trên GDP 21

2.2.1.2. Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP của Ireland 22

2.2.1.3. Tình trạng thâm hụt ngân sách 22

2.2.2. Nguyên nhân gây ra khủng hoảng nợ công 23

2.2.3. Tác động của nợ công đến tình hình tài chính tiền tệ 24

2.2.3.1. Giá trái phiếu và lãi suất 24

2.2.3.2. Cắt giảm chi tiêu 25

2.2.3.3. Đầu tư trực tiếp FDI 26

2.2.3.4. Xếp hạng tín dụng bị hạ bậc 26

2.2.3.5. Tốc độ tăng trưởng GDP giảm 27

2.2.3.6. Thất nghiệp và lạm phát 28

PHẦN 3: THỰC TRẠNG NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP 30

3.1. Thực trạng nợ công ở Việt Nam 30

3.1.1. Nợ công tăng liên tục trong những năm qua, tiềm ẩn nhiều rủi ro 30

3.1.2. Việt nam sử dụng nợ công chưa thật sự hiệu quả 32

3.1.3. Thâm hụt ngân sách ngày càng tăng dẫn đến tính bền vững của nợ công bị giảm sút 33

3.1.4. Nợ công của Việt Nam xếp top cuối về tính minh bạch 34

3.2. Các giải pháp để Việt Nam không rơi vào khủng hoảng nợ công 35

3.2.1. Tăng cường năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế 35

3.2.1.1. Tăng năng suất lao động 35

3.2.1.2. Tăng cường chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu và môi trường đầu tư 35

3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến việc vay và sử dụng nợ công hiệu quả 36

3.2.2.1. Giảm thâm hụt ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm hạn chế việc vay nợ 36

3.2.2.2. Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn vay 37

3.2.3. Nhóm giải pháp liên quan đến việc quản lý nợ công 38

3.2.3.1. Tiếp tục hoàn thiện các thể chế & xây dựng khung pháp lý 38

3.2.3.2. Đảm bảo an toàn, bền vững nợ 40

3.2.3.3. Công khai và minh bạch hóa thông tin về nợ công 41

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

PHẦN CÂU HỎI THẢO LUẬN 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY