Tiểu luận Kết quả của hoạt động ngoại thương ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay

MỤC LỤCA- LỜI MỞ ĐẦU 1B- NỘI DUNG 2I- Những tiêu chí để đánh gía kết quả hoạt động ngoại thương và các tác động của nó tới những kết quả này. 21. Những tiêu chí để đánh giá kết quả của hoạt động ngoại thương. 22. Sự tác động của các tiêu chí này đến kết quả hoạt động ngoại thương. 4II- Kết quả của hoạt động ngoại thương ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay. 71- Những thành tựu đạt được. 7III . Kết quả hoạt động ngoại thương ở Việt Nam từ 2001 đến nay 71. Thành tựu 72. Hạn chế. 10IV- Giải pháp 131. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường ngoại thương ở Việt Nam: 132. Những đề xuất. 15C- KẾT LUẬN 17

MỤC LỤC

A- LỜI MỞ ĐẦU 1

B- NỘI DUNG 2

I- Những tiêu chí để đánh gía kết quả hoạt động ngoại thương và các tác động của nó tới những kết quả này. 2

1. Những tiêu chí để đánh giá kết quả của hoạt động ngoại thương. 2

2. Sự tác động của các tiêu chí này đến kết quả hoạt động ngoại thương. 4

II- Kết quả của hoạt động ngoại thương ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay. 7

1- Những thành tựu đạt được. 7

III . Kết quả hoạt động ngoại thương ở Việt Nam từ 2001 đến nay 7

1. Thành tựu 7

2. Hạn chế. 10

IV- Giải pháp 13

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường ngoại thương ở Việt Nam: 13

2. Những đề xuất. 15

C- KẾT LUẬN 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY