Tiểu luận Kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu 1Phần I: Tổng quan về kế hoạch marketing trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 3I.Khái quát về hoạt động marketing. 31.Khái niệm về kế hoạch marketing. 32. Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp. 43. Chức năng của marketing trong doanh nghiệp. 4II.Các kế hoạch marketing hàng năm. 51. Kế hoạch bán hàng. 51.1.Các phương pháp dự báo bán hàng 51.1.1.Phương pháp định lượng . 51.1.2 Phương pháp định tính. 61.1.3. Phương pháp mô phỏng. 71.2 Nội dung kế hoạch bán hàng. 71.2.1 Một số khái niệm liên quan. 71.2.2 Các bộ phận cơ bản của kế hoạch bán hàng. 82. Kế hoạch hành động phân phối. 83. Kế hoạch marketing phụ trợ. 93.1 Kế hoạch quảng cáo 93.2 Kế hoạch lực lượng bán hàng. 113.3 Kế hoạch khuyến mại. 12Phần II: Thực trạng công tác lập kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 14I. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam 141. Khái niệm 142. Vai trò 143. Thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. 15II. Thực trạng công tác lập kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 171. Nội dung kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 172. Nhân sự và ngân sách trong lập kế hoạch marketing. 18Phần III: Các giải pháp để cải thiện công tác lập kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 20I.Giải pháp cho vấn đề nội dung của kế hoạch marketing. 20II. Giải pháp cho vấn đề nhân lực trong lập kế hoạch marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 24III. Giải pháp cho vấn đề ngân sách trong lập kế hoạch marketing. 25Kết luận 28Tài liệu tham khảo 29

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I: Tổng quan về kế hoạch marketing trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 3

I.Khái quát về hoạt động marketing. 3

1.Khái niệm về kế hoạch marketing. 3

2. Vị trí của kế hoạch marketing trong doanh nghiệp. 4

3. Chức năng của marketing trong doanh nghiệp. 4

II.Các kế hoạch marketing hàng năm. 5

1. Kế hoạch bán hàng. 5

1.1.Các phương pháp dự báo bán hàng 5

1.1.1.Phương pháp định lượng . 5

1.1.2 Phương pháp định tính. 6

1.1.3. Phương pháp mô phỏng. 7

1.2 Nội dung kế hoạch bán hàng. 7

1.2.1 Một số khái niệm liên quan. 7

1.2.2 Các bộ phận cơ bản của kế hoạch bán hàng. 8

2. Kế hoạch hành động phân phối. 8

3. Kế hoạch marketing phụ trợ. 9

3.1 Kế hoạch quảng cáo 9

3.2 Kế hoạch lực lượng bán hàng. 11

3.3 Kế hoạch khuyến mại. 12

Phần II: Thực trạng công tác lập kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 14

I. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam 14

1. Khái niệm 14

2. Vai trò 14

3. Thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. 15

II. Thực trạng công tác lập kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 17

1. Nội dung kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 17

2. Nhân sự và ngân sách trong lập kế hoạch marketing. 18

Phần III: Các giải pháp để cải thiện công tác lập kế hoạch marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 20

I.Giải pháp cho vấn đề nội dung của kế hoạch marketing. 20

II. Giải pháp cho vấn đề nhân lực trong lập kế hoạch marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 24

III. Giải pháp cho vấn đề ngân sách trong lập kế hoạch marketing. 25

Kết luận 28

Tài liệu tham khảo 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY