Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MÁC- LÊ NIN. 21) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 32) Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 8a) Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. 9b) Tính độc lập tương đối và sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng với cơ sở hạ tầng. 10II. VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC. 111) Tính tất yếu. 112) Mục đích 134) Một số biện pháp. 17A) Xây dựng và phát triển cơ cấu kinh tế mới. 17B) Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. 19C) Xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế. 20KẾT LUẬN 25TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MÁC- LÊ NIN. 2

1) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 3

2) Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 8

a) Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. 9

b) Tính độc lập tương đối và sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng với cơ sở hạ tầng. 10

II. VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC. 11

1) Tính tất yếu. 11

2) Mục đích 13

4) Một số biện pháp. 17

A) Xây dựng và phát triển cơ cấu kinh tế mới. 17

B) Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn. 19

C) Xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế. 20

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY