Tiểu luận Học sinh phổ thông và việc chọn trường thi vào Đại học – Cao đẳng

Sự hiểu biết về trường đăng kí thi tuyển và những thông tin về trường thi của học sinh được biết từ đâu cũng là một vấn đề rất quan trọng bởi vì khi nắm được thông tin và có sự hiểu biết về trường thi mới giúp các bạn học sinh có thể chọn cho mình một trường phù hợp. Có 60% các bạn học sinh trường Nguyễn hữu huân trả lời chỉ biết những thông tin cơ bản về trường mình thi và 6,6% trả lời chỉ biết sơ sơ về trường mình đăng kí thi tỉ lệ biết rõ những thông tin về trường thi rất ít và chủ yếu thông tin về trường thi các bạn học sinh được biết qua gia đình,bạn bè và các ttỏ chức tư vấn.Có 60% trả lời các thông tin về trường mình đăng kí thi từ các tổ chức tư vấn.Có 13% trả lời được biết qua gia đình,20% qua bạn bè ,13% qua nhà trường.Tai9j trường Ngô thời nhiệm thì có 72,2% các bạn học sinh trả lời biết các thông tin về trường mình đăng kí thi qua các thông tin đại chúng va tỉ lệ biết thông tin từ các bậc phu huynh là 30% con nhà trường va các tổ chức thì ít được các bạn học sinh nhắc đến chỉ có20% chính vì những thông tin về trường thi các bạn học sinh đa phần là tự tìm hiểu cho nên tỉ lệ biết các thông tin một cách sơ sơ là 32% tỉ lệ biết các thông tin cơ bản là 36% va có 27% trả lời biết rõ những thông tin của trường mình đăng kí thi .

Sự hiểu biết về trường đăng kí thi tuyển và những thông tin về trường thi của học sinh được biết từ đâu cũng là một vấn đề rất quan trọng bởi vì khi nắm được thông tin và có sự hiểu biết về trường thi mới giúp các bạn học sinh có thể chọn cho mình một trường phù hợp. Có 60% các bạn học sinh trường Nguyễn hữu huân trả lời chỉ biết những thông tin cơ bản về trường mình thi và 6,6% trả lời chỉ biết sơ sơ về trường mình đăng kí thi tỉ lệ biết rõ những thông tin về trường thi rất ít và chủ yếu thông tin về trường thi các bạn học sinh được biết qua gia đình,bạn bè và các ttỏ chức tư vấn.Có 60% trả lời các thông tin về trường mình đăng kí thi từ các tổ chức tư vấn.Có 13% trả lời được biết qua gia đình,20% qua bạn bè ,13% qua nhà trường.Tai9j trường Ngô thời nhiệm thì có 72,2% các bạn học sinh trả lời biết các thông tin về trường mình đăng kí thi qua các thông tin đại chúng va tỉ lệ biết thông tin từ các bậc phu huynh là 30% con nhà trường va các tổ chức thì ít được các bạn học sinh nhắc đến chỉ có20% chính vì những thông tin về trường thi các bạn học sinh đa phần là tự tìm hiểu cho nên tỉ lệ biết các thông tin một cách sơ sơ là 32% tỉ lệ biết các thông tin cơ bản là 36% va có 27% trả lời biết rõ những thông tin của trường mình đăng kí thi .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY