Tiểu luận Hệ thống ngân hàng trên thế giới

MỤC LỤC 1. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 31.1. Quá trình hình thành 31.2. Khái niệm 31.3. Vị trí pháp lý: 42. NGÂN HÀNG TRUNG GIAN 72.1. Ngân hàng thương mại (ngân hàng ký thác) 82.1.1. Khái niệm 82.1.2. Mô hình hoạt động: 82.1.3. Chức năng: 82.1.4. Nghiệp vụ: 92.1.5. Nguồn vốn 92.2. Ngân hàng đầu tư 92.2.1. Khái niệm: 102.2.2. Vai trò: 102.2.3. Nghiệp vụ: 102.3. Ngân hàng đặc biệt 102.3.1. Mục đích:. 112.3.2. Chức năng: 112.3.3. Nguồn vốn: 113. So sánh các loại hình ngân hàng trung gian 124. So sánh ngân hàng Thương mại và ngân hàng Trung ương 125. Đọc thêm : 136. Danh mục từ viết tắt: 147. Tài liệu tham khảo 14

MỤC LỤC

1. NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 3

1.1. Quá trình hình thành 3

1.2. Khái niệm 3

1.3. Vị trí pháp lý: 4

2. NGÂN HÀNG TRUNG GIAN 7

2.1. Ngân hàng thương mại (ngân hàng ký thác) 8

2.1.1. Khái niệm 8

2.1.2. Mô hình hoạt động: 8

2.1.3. Chức năng: 8

2.1.4. Nghiệp vụ: 9

2.1.5. Nguồn vốn 9

2.2. Ngân hàng đầu tư 9

2.2.1. Khái niệm: 10

2.2.2. Vai trò: 10

2.2.3. Nghiệp vụ: 10

2.3. Ngân hàng đặc biệt 10

2.3.1. Mục đích:. 11

2.3.2. Chức năng: 11

2.3.3. Nguồn vốn: 11

3. So sánh các loại hình ngân hàng trung gian 12

4. So sánh ngân hàng Thương mại và ngân hàng Trung ương 12

5. Đọc thêm : 13

6. Danh mục từ viết tắt: 14

7. Tài liệu tham khảo 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY