Tiểu luận Giao dịch dân sự và giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể

MỤC LỤC Trang• LỜI NÓI ĐẦU .1 • GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . .1• Giao dịch dân sự và GDDS vi phạm sự tự nguyện của chủ thể .1 • Giao dịch dân sự . .1 • Ý chí tự nguyện của chủ thể trong giao dịch dân sự . .2 • Giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể . 2 • Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm sự tự nguyện của chủ thể. 3 • Các trường hợp giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể.3• Giao dịch dân sự xác lập bởi sự giả tạo . .3 • Khái niệm giả tạo trong giao dịch dân sự .3 • Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo quy định của pháp luật . 4 • Giao dịch dân sự xác lập bởi sự nhầm lẫn . .6 • Khái niệm nhầm lẫn trong giao dịch dân sự . .6 • Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn theo quy định của pháp luật .6 • Giao dịch dân sự xác lập bởi sự lừa dối 9 • Khái niệm lừa dối trong giao dịch dân sự .9 • Giao dịch dân sự vô hiệu do lừa dối theo quy định của pháp luật 10• Giao dịch dân sự xác lập bởi sự đe dọa .11 • Khái niệm đe dọa trong giao dịch dân sự . 11 • Giao dịch dân sự vô hiệu do đe dọa theo quy định của pháp luật .12• Giao dịch dân sự được xác lập mà vào thời điểm xác lập, người xác lập không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình .13• Không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình trong GDDS 13• Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình . . .13• Một số vấn đề khác về GDDS vi phạm sự tự nguyện của chủ thể .14• Hậu quả pháp lý của GDDS vi phạm sự tự nguyện của chủ thể 14• Thực trạng - Giải pháp đối với việc áp dụng luật, tuyên bố giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể và giải quyết hậu quả pháp lý của việc tuyên bố giao dịch dân sự tại Tòa án ở nước ta. . .17• Một số ý kiến .18• Về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể . .18 • Về hậu quả pháp lý của giao dịch vi phạm sự tự nguyện của chủ . .19• KẾT LUẬN . 19

MỤC LỤC

Trang

• LỜI NÓI ĐẦU .1

• GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . .1

• Giao dịch dân sự và GDDS vi phạm sự tự nguyện của chủ thể .1

• Giao dịch dân sự . .1

• Ý chí tự nguyện của chủ thể trong giao dịch dân sự . .2

• Giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể . 2

• Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm sự tự nguyện của chủ thể. 3

• Các trường hợp giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể.3

• Giao dịch dân sự xác lập bởi sự giả tạo . .3

• Khái niệm giả tạo trong giao dịch dân sự .3

• Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo quy định của pháp luật . 4

• Giao dịch dân sự xác lập bởi sự nhầm lẫn . .6

• Khái niệm nhầm lẫn trong giao dịch dân sự . .6

• Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn theo quy định của pháp luật .6

• Giao dịch dân sự xác lập bởi sự lừa dối 9

• Khái niệm lừa dối trong giao dịch dân sự .9

• Giao dịch dân sự vô hiệu do lừa dối theo quy định của pháp luật 10

• Giao dịch dân sự xác lập bởi sự đe dọa .11

• Khái niệm đe dọa trong giao dịch dân sự . 11

• Giao dịch dân sự vô hiệu do đe dọa theo quy định của pháp luật .12

• Giao dịch dân sự được xác lập mà vào thời điểm xác lập, người xác lập không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình .13

• Không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình trong GDDS 13

• Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình . . .13

• Một số vấn đề khác về GDDS vi phạm sự tự nguyện của chủ thể .14

• Hậu quả pháp lý của GDDS vi phạm sự tự nguyện của chủ thể 14

• Thực trạng - Giải pháp đối với việc áp dụng luật, tuyên bố giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể và giải quyết hậu quả pháp lý của việc tuyên bố giao dịch dân sự tại Tòa án ở nước ta. . .17

• Một số ý kiến .18

• Về giao dịch dân sự vi phạm sự tự nguyện của chủ thể . .18

• Về hậu quả pháp lý của giao dịch vi phạm sự tự nguyện của chủ . .19

• KẾT LUẬN . 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY