Tiểu luận Giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn – Quảng Nam

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU .1 Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG. 31.1 Các khái niệm và tiêu chí. 31.1.1 Làng trong hành chính trước đây và ngày nay. 31.1.2 Nghề . 41.1.3 Làng nghề. 51.1.4 Khái niệm làng nghề truyền thống. 61.1.5 Tiêu chí công nhận làng nghề. 61.2 Khái quát về các làng nghề Việt Nam. 61.2.1 Đặc điểm chung của làng nghề. 61.2.2 Con đường hình thành nên các làng nghề. 81.2.3 Điều kiện hình thành các làng nghề. 91.3 Vai trò của làng nghề đối với nền kinh tế vùng. 91.3.1 Giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống lâu đời, độc đáo của từng địa phương. 91.3.2 Góp phần giải quyết việc làm 101.3.3 Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá. 111.3.4 Góp phần tạo ra nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội. 121.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề. 121.4.1 Chính sách, chủ trương của nhà nước. 121.4.2 Kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 131.4.3 Sự biến động của nhu cầu thị trường. 141.4.4 Các yếu tố đầu vào. 141.5 Một số kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề. 161.5.1 Kinh nghiệm các nước. 161.5.2 Kinh nghiệm phát triển làng nghề ở Việt Nam. 17Chương 2 THỰC TRẠNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN 202.1 Tổng quan về huyện Điện Bàn. 202.1.1 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và dân cư. 202.1.2 Sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Điện Bàn. 212.1.3 Sơ đồ tổ chức của UBND huyện Điện Bàn. 252.2 Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn. 262.2.1 Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn 262.2.2 Mối quan hệ giữa làng nghề đúc đồng Phước Kiều với các làng nghề khác trong huyện. 292.3 Công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của các làng nghề. 302.3.1 Bộ máy quản lý nhà nước đối với các làng nghề. 302.3.2 Các văn bản quản lý nhà nước cho các làng nghề. 372.4 Thực trạng làng nghề đúc đồng Phước Kiều. 412.4.1 Quá trình hình thành và phát triển làng đúc đồng Phước Kiều. 412.4.2 Các yếu tố của quá trình sản xuất. 432.4.3 Sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng đúc đồng Phước Kiều 522.4.4 GTSX và doanh thu của các hộ sản xuất tại làng đúc đồng Phước Kiều 552.4.5 Mối quan hệ giữa làng đúc đồng Phước Kiều với phát triển du lịch. 57Chương 3 GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN. 593.1 Cơ sở của giải pháp. 593.1.1 Mục tiêu của định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề của huyện Điện Bàn.593.1.2 Phương hướng thay đổi kết cấu hạ tầng Điện Bàn. 593.1.3 Khó khăn về chính sách đối với làng nghề đúc đồng Phước Kiều. 603.1.4 Những khó khăn, tồn tại của các yếu tố quá trình sản xuất khiến các làng nghề khó bảo tồn và phát triển. 613.2 Giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn 653.2.1 Giải pháp liên quan đến chính sách. 653.2.2 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng. 663.2.3 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện các yếu tố đầu vào. 683.2.4 Giải pháp liên quan đến thị trường cho các sản phẩm của làng nghề 72KẾT LUẬN 77

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .1

Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG. 3

1.1 Các khái niệm và tiêu chí. 3

1.1.1 Làng trong hành chính trước đây và ngày nay. 3

1.1.2 Nghề . 4

1.1.3 Làng nghề. 5

1.1.4 Khái niệm làng nghề truyền thống. 6

1.1.5 Tiêu chí công nhận làng nghề. 6

1.2 Khái quát về các làng nghề Việt Nam. 6

1.2.1 Đặc điểm chung của làng nghề. 6

1.2.2 Con đường hình thành nên các làng nghề. 8

1.2.3 Điều kiện hình thành các làng nghề. 9

1.3 Vai trò của làng nghề đối với nền kinh tế vùng. 9

1.3.1 Giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống lâu đời, độc đáo của từng địa phương. 9

1.3.2 Góp phần giải quyết việc làm 10

1.3.3 Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá. 11

1.3.4 Góp phần tạo ra nguồn sản phẩm phong phú cho xã hội. 12

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề. 12

1.4.1 Chính sách, chủ trương của nhà nước. 12

1.4.2 Kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn. 13

1.4.3 Sự biến động của nhu cầu thị trường. 14

1.4.4 Các yếu tố đầu vào. 14

1.5 Một số kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề. 16

1.5.1 Kinh nghiệm các nước. 16

1.5.2 Kinh nghiệm phát triển làng nghề ở Việt Nam. 17

Chương 2 THỰC TRẠNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BÀN 20

2.1 Tổng quan về huyện Điện Bàn. 20

2.1.1 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và dân cư. 20

2.1.2 Sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Điện Bàn. 21

2.1.3 Sơ đồ tổ chức của UBND huyện Điện Bàn. 25

2.2 Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn. 26

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển các làng nghề nói chung ở Điện Bàn 26

2.2.2 Mối quan hệ giữa làng nghề đúc đồng Phước Kiều với các làng nghề khác trong huyện. 29

2.3 Công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của các làng nghề. 30

2.3.1 Bộ máy quản lý nhà nước đối với các làng nghề. 30

2.3.2 Các văn bản quản lý nhà nước cho các làng nghề. 37

2.4 Thực trạng làng nghề đúc đồng Phước Kiều. 41

2.4.1 Quá trình hình thành và phát triển làng đúc đồng Phước Kiều. 41

2.4.2 Các yếu tố của quá trình sản xuất. 43

2.4.3 Sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của làng đúc đồng Phước Kiều 52

2.4.4 GTSX và doanh thu của các hộ sản xuất tại làng đúc đồng Phước Kiều 55

2.4.5 Mối quan hệ giữa làng đúc đồng Phước Kiều với phát triển du lịch. 57

Chương 3 GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐÚC ĐỒNG PHƯỚC KIỀU TẠI HUYỆN ĐIỆN BÀN. 59

3.1 Cơ sở của giải pháp. 59

3.1.1 Mục tiêu của định hướng bảo tồn và phát triển làng nghề của huyện Điện Bàn.59

3.1.2 Phương hướng thay đổi kết cấu hạ tầng Điện Bàn. 59

3.1.3 Khó khăn về chính sách đối với làng nghề đúc đồng Phước Kiều. 60

3.1.4 Những khó khăn, tồn tại của các yếu tố quá trình sản xuất khiến các làng nghề khó bảo tồn và phát triển. 61

3.2 Giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống đúc đồng Phước Kiều tại huyện Điện Bàn 65

3.2.1 Giải pháp liên quan đến chính sách. 65

3.2.2 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng. 66

3.2.3 Giải pháp liên quan đến hoàn thiện các yếu tố đầu vào. 68

3.2.4 Giải pháp liên quan đến thị trường cho các sản phẩm của làng nghề 72

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY