Tiểu luận Đối tượng chứng minh trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên

MỤC LỤCLời mở đầu 1Nội dung .1I – Một số vấn đề lý luận về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên 11. Khái niệm, mục đích của thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên .12. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi người chưa thành niên .2II - Đối tượng chứng minh trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên .31. Tuổi, trình độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội của người chưa thành niên .42. Điều kiện sinh sống và giáo dục .53. Có hay không có người thành niên xúi giục 64. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội .7III – Thực tiễn áp dụng quy định về đối tượng chứng minh trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên .81. Thực tiễn áp dụng .82. Một số giải pháp và kiến nghị .9Kết luận .10Danh mục tài liệu tham khảo 11

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Nội dung .1

I – Một số vấn đề lý luận về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên 1

1. Khái niệm, mục đích của thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên .1

2. Đặc điểm tâm lí lứa tuổi người chưa thành niên .2

II - Đối tượng chứng minh trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên .3

1. Tuổi, trình độ phát triển về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức

về hành vi phạm tội của người chưa thành niên .4

2. Điều kiện sinh sống và giáo dục .5

3. Có hay không có người thành niên xúi giục 6

4. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội .7

III – Thực tiễn áp dụng quy định về đối tượng chứng minh

trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên .8

1. Thực tiễn áp dụng .8

2. Một số giải pháp và kiến nghị .9

Kết luận .10

Danh mục tài liệu tham khảo 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY