Tiểu luận Đổi mới cách làm chiến lược

Quy hoạchphát triển là sựsắp xếp các giải pháp kinh tếxã hội trên không gian lãnh thổvà trong một thời gian hạn định đểthực hiện mục tiêu chiến lược với cơcấu đồng bộvà tối ưu hóa. Quy hoạch thường nghiên cứu cho một thời kỳtrung hạn (5 năm hoặc hơn), là cầu nối giữa chiến lược (thời gian dài hơn) và kếhoạch (thời gian ngắn hơn). Đểbảo đảm tính hợp lý và khảthi, nội dung quy hoạch thường phải thểhiện khảnăng cân đối tổng thểgiữa các giải pháp và các nguồn lực có thểhuy động. Kếhoạchphát triển là sựcụthểhóa các giải pháp quy hoạch phân bổtheo thời gian, dưới hình thức các đềán, dựán được cân đối tương đối cụthểbằng các nguồn lực sẵn có và các cơchếchính sách phù hợp để động viên các khảnăng phục vụcho việc thực hiện mục tiêu phát triển chung. Kếhoạch là công cụquan trọng đểtiến hành các hoạt động quản lý và ra quyết định cụthểvềkinh tếxã hội, là cơsở đểthực hiện các đềán, dựán và chương trình phát triển

Quy hoạchphát triển là sựsắp xếp các giải pháp kinh tếxã hội

trên không gian lãnh thổvà trong một thời gian hạn định đểthực hiện mục

tiêu chiến lược với cơcấu đồng bộvà tối ưu hóa. Quy hoạch thường nghiên

cứu cho một thời kỳtrung hạn (5 năm hoặc hơn), là cầu nối giữa chiến lược

(thời gian dài hơn) và kếhoạch (thời gian ngắn hơn). Đểbảo đảm tính hợp

lý và khảthi, nội dung quy hoạch thường phải thểhiện khảnăng cân đối

tổng thểgiữa các giải pháp và các nguồn lực có thểhuy động.

Kếhoạchphát triển là sựcụthểhóa các giải pháp quy hoạch phân

bổtheo thời gian, dưới hình thức các đềán, dựán được cân đối tương đối cụ

thểbằng các nguồn lực sẵn có và các cơchếchính sách phù hợp để động

viên các khảnăng phục vụcho việc thực hiện mục tiêu phát triển chung. Kế

hoạch là công cụquan trọng đểtiến hành các hoạt động quản lý và ra quyết

định cụthểvềkinh tếxã hội, là cơsở đểthực hiện các đềán, dựán và

chương trình phát triển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY