Tiểu luận Điều khiển cho chôm chôm ra hoa rãi vụ

MỤC LỤC  TrangChương 1:đặt vấn đề.Chương 2 : tổng quan tài liệu.2.1 Đặc điểm ra hoa và cấu tạo hoa2.2 Yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa.2.2.1Giống .2.2.2 Tuổi lá.2.2.3 Thời tiết.2.2.4 Khả năng dự trữ dinh dưỡng.2.2.5 Chất điều hoà sinh trưởng.2.3 Biện pháp kích thích ra hoa.2.3.1 Biện pháp canh tác.2.3.2 Xử lý ra hoa bằng hoá chất .4.3 Hạn chế sự rụng trái non .4.4 phân bón cho chôm chôm.Chương 3: kết luận.3.1 Kết luận:.3.2 Đề nghị:. 4556666777791111131313

MỤC LỤC

Trang

Chương 1:đặt vấn đề.

Chương 2 : tổng quan tài liệu.

2.1 Đặc điểm ra hoa và cấu tạo hoa

2.2 Yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa.

2.2.1Giống .

2.2.2 Tuổi lá.

2.2.3 Thời tiết.

2.2.4 Khả năng dự trữ dinh dưỡng.

2.2.5 Chất điều hoà sinh trưởng.

2.3 Biện pháp kích thích ra hoa.

2.3.1 Biện pháp canh tác.

2.3.2 Xử lý ra hoa bằng hoá chất .

4.3 Hạn chế sự rụng trái non .

4.4 phân bón cho chôm chôm.

Chương 3: kết luận.

3.1 Kết luận:.

3.2 Đề nghị:. 4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

9

11

11

13

13

13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY